• Så här kommer den nya skolan att se ut när den står färdig vid årskiftet. Markarbetet börjar om någon vecka bara. Bild: Åtvidabergs kommun

Spaden i jorden för ny förskola på Långbrottet

Nu börjar man bygga  en ny förskola på Långbrottsområdet. Ett led i beslutet ”3 skolor blir 2” och byggstart är det redan i april.

Skolchefen Robert Bredberg är nöjd över utvecklingen kring Långbrottsområdet och att det nu blir byggstart inom några veckor. Inflyttning redan i de första delarna blir redan i september.

– Ja, så blir det i och med att ungefär 2/3 av skolan är klar i slutet av september om allt går enligt planerna. Hela förskolan ska stå klar i årsskiftet 2014/2015.

Uppfyller kraven

Ritningar på en tänkt byggnad har skickats in från olika entreprenörer, sammanlagt inkom sex olika förslag, varav kommunen har valt att gå vidare med ett av dem som uppfyller alla kraven i upphandlingen.

– Jag har inte kravspecifikation i huvudet och det är inte heller jag som skött just den biten men vi hade en rad krav som det vinnande förslaget kunde leva upp till. Totalt kostar bygget av den nya förskolan i runda tal 20 miljoner, fortsätter skolchefen med att berätta och tillägger att valet föll på en både estetisk snygg och en ekonomiskt fördelaktig skola som har stora möjligheter.

Jobbar tillsammans

Förskolans utformning gör också att personalen kommer att kunna jobba mer tillsammans på ett sätt där man kan byta erfarenheter och gå samman och planera verksamheten. Det ger även möjlighet till att i större utsträckning kunna göra saker tillsammans avdelningar emellan och barnen får större möjlighet att träffa andra barn. En annan fördel är också att det blir lättare att omfördela resurser vid behov i och med att man redan jobbar mer samordnat på de olika avdelningarna. Den nya förskolan kommer att ha 6 avdelningar med möjlighet att ta emot 100 barn.

Tar till vara på förmågor

 Förskolan kommer att jobba efter inriktningen Reggio Emilia, där lyssnande, dokumentation och reflektion är några av den pedagogiska filosofins kännetecken, liksom att se på olikhet som ett viktigt värde. En bärande idé i pedagogiken är att utveckla barnens alla uttrycksmöjligheter.

– I framtiden ska vi även titta över behovet av ytterligare en förskola men då i centrum av själva tätorten Åtvidaberg, avslutar Robert Bredberg, skolchef i kommunen.