• Adam Cocozza, Lena Micko, Gunnar Broman och Dmitri Proshkin tog det första spadtaget. Foto: Emma Taube Sjöstedt

Spaden i marken för nytt höghus

15 våningar högt

Nu börjar Botrygg med etapp två i Övre Vasastaden. Vid Steningerondellen ska ett höghuskvarter byggas
.Det nya kvarteret kommer att ha 171 bostadsrätter samt lokaler. Lägenheterna kommer att vara fördelade på tre huskroppar som blir fem till femton våningar höga.
–Huskroppen med femton våningar blir ett landmärke till det som är Övre Vasastaden. 
Och från kommunens sida vill man ha en symbolbyggnad som markerar det nya området som byggs, säger Adam Cocozza, VD på Botrygg.

Byggarbetsplats under kort tid

Det första spadtaget för Linköping nya höghus togs av Adam Cocozza, kommunstyrelsens ordförande Lena Micko, Gunnar Broman som är ledamot i samhällsbyggnadsnämnden samt Dmitri Proshkin som är platschef på Botrygg.
–Det känns jätteroligt att vi kommer igång med etapp två och det är kul att övriga byggherrar också börjar röra på sig så att området kan bli färdigbyggt. 
Det är välgörande för hela området att det är en byggarbetsplats under så kort tid som möjligt. I det första kvarteret håller Botryggs personal på att göra färdigt det övre garageplanet. 
Där ska den nya Hemköpbutiken ligga.
–Detta kvarter kommer att ha en betongstomme färdig i slutet av året. Vi påbörjar nästa kvarter nu då vi beräknar att schakt- och spontarbeten tar cirka sex månader. På så sätt kan vår personal gå över till detta kvarter när betongstommen är färdig på första kvarteret, berättar Adam Cocozza.