• Blir det något i den här stilen eller bättre? Foto: Tommy Pettersson

Spektakulärt och expansivt

Ny julbelysning för tio miljoner

Nästan 11 miljoner satsas på ny julbelysning för att fräscha upp den gamla belysningen som inte räcker till längre.

Det ska bli en spektakulär julbelysning som ska lysa upp Linköpings gator och stråk i december enligt den styrande politiska majoriteten

Växande innerstad

I och med innerstadens kraftiga utveckling rör sig Linköpingsbor och besökare på nya gator, stråk och platser vid sidan av de tidigare. Det ska nu matchas av förnyad julbelysning och dekorationer, där ambitionerna för att skapa stämning, attraktivitet och nya upplevelser för Linköpingsborna höjs kraftigt från tidigare år.

– Vi utvecklar innerstaden och vill att människor ska röra sig på stan och kunna njuta av alla attraktiva platser även vinter- och juletid. Genom att förnya och utveckla julbelysningen skapar vi en ännu mer attraktiv, levande och tryggare innerstad som jag är övertygad om kommer att uppskattas av både promenerande Linköpingsbor och av handeln, säger Elias Aguirre.

Den nya julbelysningen utgår från innerstadens utvecklingsplan och fokuserar på kompletta och fler stråk genom staden. Utbytet av julbelysningen sker som ett led i arbetet med att staden växer och olika gator och stråk får större betydelse för rörelsen i staden.

Kostnader för julbelysning

- Inköp av material 5 900 000 kronor

- Förvaringscontainrar till materialet 1 250 000 kronor

- Förberedelser för installationer (fästen, eluttag m.m) 850 000 kronor

Kostnaden för drift och underhåll beräknas till

- Upp-och nedmontage av julbelysning 2 400 000 kronor första året.

- Omflyttning av befintlig juldekoration 330 000 kronor