Spontan samling på Stora torget

I lördags samlades ett femtiotal människor på Stora torget för att demonstrera mot USA s robotattacker i Hooms och i Damaskus som sades vara en vedergällning för påstådda kemvapenattacker från den syriska regimens sida.
Deltagarna i manifestationen, mestadels medlemmar i Syrisk-Svenska förening i Sverige protesterade mot att USA tillsammans med Storbritannien och Frankrike satte igång ett militärt angrepp mot flera mål i Syrien natten mellan fredag den 13 och lördagen den 14 april.

Mönstret känns igen


– Mönstret känns igen från tidigare attacker i Mellanöstern som USA och Storbritannien har varit inblandade i. Utan FN sanktion och inga fastställda bevis mot massförstörelsevapen eller kemgasattacker bombar man mål som misstänks vara ställen där dessa vapen produceras. Vi som samlats här idag fördömer USA s angrepp mot Syrien, säger Sabre Ayoub ordförande i Syrisk Svenska föreningen och fortsätter.
 –  Ett krig mellan USA och Ryssland i Syrien kan nu inte uteslutas. USA s attack hotar därmed världsfreden. FN måste kräva bevis för att Syriens regering har utfört Kemvapenattacker mot sin egen befolkning, hävdar Sabre Ayoub som nu i föreningens namn  skriver ett brev till den Svenska regeringen med frågor om Sveriges hållning i den upptrappade konflikten.