• Almir Pejda är nytt ungdomsombud och går nu omlott med Elsa Malmqvist som suttit på posten i ett år. Foto: Julia Kimell
  • Ungdomsombuden sitter högst upp i stadshuset. Foto: Julia Kimell
  • Elsa och Almir hjälper ungdomar att förverkliga sina idéer i just den stad där idéer blir verklighet. Foto: Julia Kimell
  • När de inte huserar på sitt kontor är de ute och träffar ungdomar i skolor och på ungdomsgårdar. Foto: Julia Kimell
  • De upplyser ungdomar om vilka möjligheter att påverka de faktiskt har, och att de kan söka stipendier. Foto: Julia Kimell
  • De är kedjan mellan ungdomar och förvaltningen. Foto: Julia Kimell
  • Det är viktigt att ungdomars röster görs hörda här i maktens korridorer. Foto: Julia Kimell

Stadens ungdomsombud har många goda idéer

Elsa Malmqvist har varit ungdomsombud i ett år. Almir Pejda i en månad. Tillsammans sprider de kunskap om ungas inflytande bland stadens unga och fungerar som en länk till kommun, tjänstemän och politiker. – Ungdomar vet hur samhället styrs, men få vet att de faktiskt kan vara med och påverka på lokal nivå, säger de.

I år firar tjänsten som ungdomsombud tio år, och fler lär det bli. Tidigare fanns ett ungdomsparlament men efter omstruktureringar behölls tjänsten som ungdomsombud – en tjänst som ser olika ut från år till år eftersom personerna byts ut och själva har möjlighet att forma tjänsten.

De upplever att politiker har blivit allt mer engagerade i ungdomsfrågor, och inte bara inom kultur och fritid som traditionellt anses vara ungdomsorienterat.

– Vi vill att alla ungdomar ska ha inflytande överallt, att det inte ska finnas någon fråga som är specifik för ungdomar eller vara bunden till någon viss nämnd. Politiker och tjänstemän ska fokusera mer på ungdomarnas röst, och inte bara tvärtom. De unga ska inkluderas i befolkningen som medborgare och inte ses som en grupp för sig själv.

Guidar skolelever

Elsa och Almir har sitt rum högst upp i stadshusets vindsvåning, med utsikt över domkyrkan. När de inte är där och jobbar är de på möten med tjänstemannagrupper, andra engagerade eller ungdomar. De ordnar medborgardialogdagar då politiker får lyssna och ställa frågor, de föreläser ute på ungdomsgårdar och skolor, och är med i verksamheter i Skäggetorp och Berga för att nå fler ungdomar och utbilda dem i sina rättigheter och låta deras röst höras. De har rätt fria händer och får komma med mycket egna idéer om hur de unga ska nås på bästa sätt.

– På vårterminerna brukar vi ordna mycket event: skolavslutningar och dialogdagar. I fjol höll vi en skolturné där vi spred kunskap om ungt inflytande. Många vet inte hur staden styrs även om de har koll på riksdag och regering, Det är viktigt att de förstår att möjligheterna till påverkan är närmare än vad de tror, säger Elsa.

Ett ungdomsombud får sitta maximalt ett och ett halvt år på sin position och tanken är att de båda ska gå omlott i ett halvår för att föra kunskapen vidare.

Öronmärkta medel

– När vi var yngre visste vi inte vilket inflytande ungdomar faktiskt har, men nu har vi lärt oss massvis. Nu finns det bidrag såsom Kultur- och fritidsnämndens ungdomscheck att söka för att ordna fester, föreläsningar, utställningar och liknande. Det enda jag visste om i den åldern var att det finns ungdomsgårdar, det var där man möttes och jag kunde vara där till sent på kvällarna, säger Almir.

Kravet för att beviljas ungdomscheck är att eventet ska vara öppet med inbjudningar till fler än de som ingår i projektgruppen. Pengar finns, de flesta blir beviljade, men ibland kan detaljer behöva ändras för att ansökan ska kunna gå igenom.

– Jag har aldrig riktigt vistats på ungdomsgårdar, men har varit med i olika föreningar och på så sätt väckt mitt engagemang, främst genom sporten, säger Elsa.

Hon berättar att ungdomsombuden besökte hennes klass när hon gick i nian och redan då tänkte hon att det vore något för henne året efter studenten, och så blev det. Att det är två på posten tycker hon är bra, för att ha någon att bolla idéer med.

– Vi blandar våra erfarenheter för att få ut så mycket som möjligt under året. Särskilt bra är det att vara två när vi båda är unga och inte har jobbat så mycket innan. Det är utvecklande att driva projekt!

Brinnande engagemang

Almir jobbade ett år efter gymnasiet innan han blev ombud. Han blev tipsad om tjänsten av en kompis. När han läste ordet ”kreativ” i annonsen kände han att ungdomsombud var något för honom. Och nu efter en månad på jobbet kan han konstatera att jobbet lever upp till hans förväntningar.

– På första intervjun kände jag att jag skulle få det. Man arbetar inte efter en manual, utan ges verkligen utrymme att vara kreativ, säger han.

I framtiden vill både Elsa och Almir jobba med något som innebär samhällsengagemang, gärna med ungdomar.

– Vår dröm är att engagera alla unga och få dem att förstå vilken viktig roll de har redan nu. Det är inte bara vuxna som räknas, alla kan påverka samhället.

 

FAKTA Elsa Malmqvist

Ålder: 20 år.

Född och bor: I Linköping.

Gör: Ungdomsombud.

Familj: Mamma Elisabet, pappa Bengt och systrarna Maja och Kristin.

Intressen: Inflytande, jämställdhet och volleyboll.

Drivs av: Engagemang hos andra, och att se att världen kan bli bättre.

Favoritplats i Linköping: Älskar gatorna kring Östgötateatern och biblioteket. Lummigt och mysigt men ändå mitt i stan – där finns allt!

FAKTA Almir Pejda

Ålder: 20 år

Född: Sundsvall.

Bor: Linköping.

Gör: Ungdomsombud.

Familj: Mamma, pappa, bror och syster.

Intressen: Ungdomar, träning och kampsport.

Drivs av: Starka karaktärer som visar vad de vill, jämställdhet och demokrati.

Favoritplats i Linköping: Bosses glassbar, för att de säljer så god glass!