• Hälften av skol- maten kommer nu serveras av ISS.

Städjätte serverar skolmaten

ISS, Nordens största tjänsteföretag inom så kallade ”facility services”, tjänster tog igår hem hälften av den tjänsteproduktion som låg ute på upphandling inom Linköpings kommuns skolrestauranger.
Kommuns  kostupphandling hade denna gång styckats upp till mindre anbudsområden   fördelade  över både gymnasiet samt förskola och skola. Den uppdelningen   skulle öka möjligheten för  mindre och mellanstora företag att vara  med i  upphandlingen. Men följden blev istället att enbart två stora  ”jättar”, ISSFacility Services AB och kommunens egna regi, Len Link lade  varsitt anbudspaket och delade sedan ”broderligt” på kakan.
Den  ungefärliga kostnaden för skolmaten är 100 miljoner kronor, varav 70   procent står barn- och ungdomsnämnden för och 30 procent är   bildningsnämndens del. Kostnaden 22 kronor per portion för barn- och   ungdomsnämnden och 24 kronor för bildningsnämnden och 37 procent av   kostnaden är för livsmedel.
Omställningskostnader räknas inte
Leanlink  Kost & Restaurang fortsätter visserligen som leverantör av skolmat i två   områden I Linköping men ISS Facility Services AB är ny leverantör i tre  områden. Kommunens egen produktion har en lång och stolt historia i att servera skolmat i Linköping och med endast ett undantag när företaget Sodexo gästspelade en tid har Leanlink skött uppdraget.
–  Ja så här kan det bli när vi går ut i konkurrensupphandling. Billigaste anbudet vinner, säger Leanlinks ordförande Carin Lundén i en kommentar och fortsätter med att kommentera personalkonsekvenserna av att man tappat mark.
– Ibland är det så att personalen inte följer med i övergången och då får vi hantera det i kommunen.
Avvecklingskostnader och omställningskonsekvenser för kommunen är inte med i någon upphandlingskalkyl och därför är det svårt att sia om vilka effektivitetsvinster man egentligen gör på lite längre sikt. Avtalen gäller perioden 1 januari 2014 – 31 december 2016 och det är möjligt att förlänga avtalen i tre år.
Måltid kontra transport
Tanken med konkurrensutsättning är att man ska höja kraven så man får bättre mat för  pengarna  till barnen och ungdomarna i alla kommunala förskolor och  skolor. Vid anbudets utgång den 15 mars var det enbart Leanlink Kost & Restaurang samt ISS  Facility Services AB inkommit med anbud. De  båda anbudsgivarna hade i anbuden uppfyllt samtliga kvalificeringskrav  och  obligatoriska krav samt lämnat lägst anbudspris på respektive  område.
–  Leverantörerna ligger väldigt nära varandra  prismässigt i matkostnaden,  men ISS har i samtliga sina anbud kunnat  lämna ett betydligt lägre  transportpris. Nu får vi ytterligare en  matleverantör vilket jag tycker är  positivt, avslutar Catharina  Rosencrantz barn- och ungdomsnämndens  ordförande i Linköping.
Leanlink anlitar små och medelstora transportföretag i Linköping för att leverera maten och ISS sköter transporten i egen regi.
Ekologiskt ökar
De  båda utbildningsnämnderna ställde tydliga och långtgående krav i  upphandlingen när det gäller bland annat kvalitet och näring, miljö och  klimat, djurhållning och ekologi. Den  nya upphandlingen innebär att 26 procent av maten blir ekologisk mot  tidigare 17 procent. Därmed uppfylls kommunens långsiktiga mål.
Rättvisemärkt kaffe,  te bananer och apelsiner ska serveras. Kommunen ställer fem baskrav för  animaliska livsmedel. Det handlar om information om ursprung,  salmonellafrihet, användning av antibiotika, transporttider och  slaktmetod. I skolan ska två varma huvudrätter  serveras varje dag, plus en vegetarisk rätt. I förskolan ska det finnas en huvudrätt och det är viktigt  att barnen tydligt kan se vad de äter. Tre sorters grönsaker ska  serveras på förskolorna.  Det ska finnas matråd på  varje skola och förskoleområde där leverantören ska delta.