• Stadsbibliotekets egna Anna Fahlbeck. Foto: Stefan Hedström
  • Paret Lena Maria Nordstrand och Bengt Revin för Nypon- och Vilja förlag. Foto: Stefan Hedström

Stadsbibliotekets Bokmässa Lättläst

En demokratifråga

Förra året var det 400 personer som kom till Linköpings Stadsbiblioteks Bokmässa Lättläst, och intresset är lika starkt i år med lika många besökare.

Mässan var den 10 april, men tjuvstartade en dag innan då man bjudit in utvecklingsstörda. Under den 10 var det framförallt personer från SFI (Svenska för invandrare) som representerade.

Dagen

– Det är långt ifrån enbart de tidigare nämnda grupperna som behöver lättläst litteratur, utan även svenskar som är ovana läsare och som behöver hjälp, berättar en av arrangörerna på Stadsbiblioteket, Anna Fahlbeck.

Under dagen var det trubadurspel, högläsning och information om hur man laddar ner talböcker, men även besök av LSS-stöds Ingela Andersson och Cecilia Beltramo från Föreningen för utvecklingsstörda barn och unga.

Förlag

Nytt för i år var att Nypon förlag och deras dotterbolag Vilja förlag som med en produktion på 100 böcker om året är de största förlagen i Sverige som inriktar sig på lättläst litteratur, kom och föreläste.

– Nypon förlag är inriktad på barn- och ungdomslitteratur medan Vilja förlag inriktar sig på vuxenböcker. För oss är det inte bara en fråga om att kunna läsa skönlitteratur, utan vi ser det även som en politisk fråga, där icke läskunniga inte kan vara med att styra i ett demokratiskt samhälle, säger en av ägarna Lena Maria Nordstrand.