• Snart kan hästarna beta i nya hagar. Foto: Tommy Pettersson
  • Ånestads ridskola är utdömd av länsstyrelsen - och flytten till Smedstad nödvändig. Foto: Tommy Pettersson

Stallet i Ånestad – snart ett minne blott

Byggandet av Smedstad ridsportcenter pågår för fullt, men innan all verksamhet kan flyttas dit pågår ridandet i Ånestad som vanligt. Lars Vikinge, ordförande i kultur- och fritidsnämnden, ser fram emot flytten.

– Det känns roligt att nya stallet är på gång, och man kan redan se att grundläggningen kommit på plats. Det här är en stor grej, och en satsning på tjejidrott i Linköping, säger han.

Bygget planeras bli klart sommaren 2016 för en kostnad av 830 miljoner, och en kommunalfinansierad driftskostnad på 8-9 miljoner per år. Det gamla stallet är utdömt av länsstyrelsen och hade inte fått fortsätta med sin verksamhet.

Terapi och rehabilitering

Linköping blickar mot andra kommuner i Östergötland såsom Norrköping och Motala där man inkluderar hästar i både fysisk och psykisk rehabilitering. Att få ha ansvar för ett djur är mycket god terapi för många.

– Kultur- och fritidschefen Karin Semberg är väldigt engagerad för ungdomar som har det jobbigt, och nu ska vi samarbeta med socialförvaltningen i kommunen för de som far illa. Ridning är inte längre en klassfråga eftersom det här är en kommunal verksamhet, säger Lars Vikinge och tillägger att det i hans familj är hundarna som betyder mycket för barnen.

– Vi vet vilken kraft det finns hos hästen, och vi hade nyligen ett stort seminarium om detta. I nya stallet blir det helt enkelt mer organiserat.

Stallet beräknas inrymma 60-70 hästar inledningsvis men fler på sikt. Linköpings fältrittsklubb är knuten till stallet.