• Räddningsstationen i Kallerstad. Foto: Tommy Pettersson

Stäng utköpsdörren

Kommuner och landsting kastar skattepengar efter anställda. Landets kommuner har tecknat avtal med 5000 anställda - att de mot betalning ska lämna sin anställning. 

Svenska Kyrkan har bara under de senaste fem åren bränt 100 miljoner kronor på utköp. En anställd på Räddningstjänsten har blivit utköpt av en annan anställd. Efter att media skrivit om fallet har utköparen motiverat sitt tilltag med tvingande laga skäl. Det finns ingen sådan lag.

Skapar problem

Utköp är ingen lösning. Det skapar bara nya problem. Det går inte att teckna lagliga avtal om ekonomisk ersättning mellan offentligt anställda. Myndigheter arbetar under lagarna. För varje kommunbeslut krävs lagstöd, lagrum och vägar att överklaga. Uppsägning är myndighetsutövning. På falska grunder är det vårdslös myndighetsutövning. Hot om uppsägning, utan eller på falsk grund, är olaga hot.

En uppsägning ska enligt LOA vara skriftlig från endera part. Beslut om uppsägning på personliga skäl är myndighetsutövning mot enskild, förbehållet styrelsen och kan inte delegeras, se KL 6:34. Uppsägning ska vara sakligt grundad. Anställda får inte erbjudas muta för att sluta. Styrelsen kan inte förbigås.

Anställningarna består

I myndigheter finns inga lagliga avgångsvederlag. Avtal kan inte skrivas mellan myndighet och enskild anställd. Och inte mellan två anställda. Det finns en rad lagar som förbjuder utköp. Ingen som tillåter. Avtal gäller inte som uppsägning. De 5000 avtalen saknar rättskraft mot anställningsavtalet. Anställningarna består.

Medias rapportering visar att lön inklusive social avgifter betalas ut. Laga grund för lön är anställning och utfört arbete. Eftersom den aktuella brandmannen får lön är han fortsatt anställd. Det finns inget dokument eller beslut som binder räddningstjänstens styrelse till mut/utköpet. Kommunala krypskyttar har avslutat 5000 arbetsliv. Räddningstjänsten ska rädda liv. Direktionen ska häva brandchefens avstängning av brandmannen och meddela att han kan återgå i aktiv tjänst.