• Anna Lövsén anser att länsstyrelsen fattat ett viktigt beslut om skyddsområde. Foto: Tommy Pettersson

Stångån blir vattenskyddsområde

Ytvattnet viktig dricksvattenkälla

Länsstyrelsen i Östergötland har nyligen beslutat att området kring ytvattentäkten Stångån i Linköpings, Åtvidabergs och Kinda kommun från och med den förste juli 2017 blir ett vattenskyddsområde. Genom detta beslut säkras tillgången på råvatten av bra kvalité att göra dricksvatten av.

I Linköping står Råberga vattenverk för cirka 25 procent av dricksvattenförsörjningen i Linköping, tar ytvatten från Stångån och försörjer tillsammans med Berggårdens vattenverk omkring 133 000 personer i ett gemensamt ledningsnät.

Huvudvattenverk för Linköping är Berggården men vid en driftstörning på Berggårdens vattenverk ska Råberga kunna försörja alla som är anslutna till ledningsnätet i Linköpings kommun.

Viktigt med ytvattentäkter

– Det här är ett viktigt beslut som ger oss bättre förutsättningar att långsiktigt säkerställa vattenkvaliteten i Stångån. I och med beslutet från länsstyrelsen så tydliggörs det hur viktigt vattnet från Stångån är för dricksvattenförsörjningen till Linköpingsborna, säger Anna Lövsén, affärsområdeschef för vatten och avlopp på Tekniska verken i Linköping.