• På sikt kommer området att växa ihop med ett växande Ekängen. Foto: Specialfastigheter.
  • Anders Stjärnberg, fastighetschef på Stångåstaden, Torbjörn Blücher fastighetschef Specialfastigheter och Fredrik Törnqvist vd på Stångåstaden gjorde upp i tisdags. Foto: Lasse Hejdenberg

Stångåstaden köpte Roxtuna anstalten

Stångåstaden har köpt fastigheten i Roxtuna/Rystad för nästan 18 miljoner kronor av Specialfastigheter AB.

I tisdags gjorde det kommunala fastighetsbolaget Stångåstaden upp med det statliga fastighetsbolaget Specialfastigheter.

Gamla kriminalvårdsanstalten

Man köper fastigheten Rystads-Tuna 1:42 som består av ett område som omfattar cirka 28 hektar samt den gamla Roxtuna anstaltens byggnader. Roxtuna ligger bredvid ett av Linköpings mest expansiva bostadsområden, Ekängen och Stångåstaden har planer på att bygga ett par hundra bostäder om ett tiotal år på den nyinköpta fastigheten. Det kommer att bli mestadels hyresrätter men även äganderätter kommer att uppföras i Roxtuna så småningom.

Ligger invid Roxen

Roxtuna som tidigare varit en kriminalvårdsanstalt för ungdomar lades ned för ett antal år sedan och sedan dess har inget hänt i området. Fastigheten som omfattar över 28 hektar ligger naturskönt utmed Roxens strand i närheten av Ekängen i Linköping.

– Området har ett mycket attraktivt läge vid Roxen och det passar väl in i Stångåstadens ambition att förvärva attraktiv mark för nyproduktion och fastigheter för utveckling. Förvärvet är en del i vår satsning på nyproduktion och blir ett välkommet tillskott i vår portfölj för framtida projekt. Vi planerar att bygga 1500 nya bostäder i Linköping de närmaste fem åren samtidigt som vi planerar för nyproduktion även på längre sikt, säger Fredrik Törnqvist, vd Stångåstaden.

Behövs ny detaljplan

Stångåstaden vann fastigheten i hård konkurrens där flera andra intressenter var med från början. Stångåstaden tillträdde fastigheten den 27 maj 2014 och ska under några år sköta området ungefär som Specialfastigheter har gjort i väntan på att ett detaljplanearbete kommer igång.

– Vi ser Stångåstaden som en mycket bra ägare för att utveckla detta område med nya bostäder. Försäljningen är ett led i att ytterligare renodla Specialfastigheters fastighetsbestånd med fokus på hyresgäster med höga säkerhetskrav, säger Specialfastigheters vd Åsa Hedenberg.