• Jan Österlind vill lugna de som bor i delar som säljs att Stångåstaden säljer till seriösa och trygga fastighetsägare. Foto: Tommy Pettersson
  • En del bostäder säljes i Johannelund. Än så länge är det klart vilka dessa är. Foto: Tommy Pettersson

Stångåstaden säjer 1 100 bostäder

Stångåstadens styrelse har beslutat att sälja sammanlagt cirka 1 100 bostäder i tre olika stadsdelar.

Vi väljer ut delar av beståndet i Berga, Lambohov och Ryd utan att man ska lämna dessa områden helt.

Affären ger ett mervärde för Linköping eftersom ett åtagande om att bygga 300 bostäder ingår i köpet.

Hanterar ekonomin långsiktigt

Bakgrunden till beslutet är att Stångåstaden vill stärka ekonomin och minska lånedelen. Det betyder att bolaget kan fortsätta hålla en hög investeringstakt för såväl nyproduktion som förvaltning av befintliga fastigheter. Affären innebär också att Linköping får en ny stark fastighetsaktör på marknaden. Ett av kraven är att köparen inte ska vara etablerad i Linköping idag. Det blir ett värdefullt tillskott för att bygga bort dagens bostadsbrist.

– Vi ska investera åtta miljarder de närmsta fem åren och då måste vi titta långsiktigt ekonomiskt på detta. Vi måste hålla koll på lånesidan när ränteläget rör på sig, samtidigt som vi måste fortsätta att producera nya lägenheter i snabb takt, säger Jan Österlind, styrelseordförande i Stångåstaden och fortsätter.

– Jag ser bara vinnare i den här affären. Stångåstadens hyresgäster drar självklart nytta av att bolaget får en starkare ekonomi med minskad skuldsättning. Dessutom får Linköping fler nyproduktionsprojekt och samtidigt en ny stark fastighetsägare med höga krav på en bra förvaltning.

Fas ett

Försäljningen befinner sig i en första fas och det är inte klart vilka som kommer att få köpa fastigheterna. Förutom krav på nyproduktion, en fråga om kommer att behandlas av samhällsbyggnadsnämnden i Linköpings kommun, ska köparen även ha ett gediget förvaltningsarbete med bland annat bosociala satsningar.

–Att bygga vidare på Linköpings starka utveckling är Koalition för Linköpings högsta prioritet. Den här affären ger Stångåstaden möjlighet att fortsätta bygga fler bostäder samtidigt som en för Linköping ny aktör kommer in och åtar sig att bygga nytt. Det är ett viktigt steg mot minskad bostadsbrist, säger Elias Aguirre, kommunalråd (S) för samhällsbyggnadsfrågor.