• Fredrik Törnqvist, vd, och Jan Österlind berättade om hur upphandlingar kommer att ske fortsättningsvis. Foto: Tommy Pettersson
  • Det byggs för fullt i Linköping. Foto: Tommy Pettersson

Stångåstaden ser över byggen

Efter att brister påtalats vid några av Stångåstadens byggen så väljer nu bostadsbolaget att förändra sina rutiner och arbetssätt för att man ska förknippas med justa villkor i alla avseenden.

Just nu råder det byggboom i Linköping och byggkranarna växer nästan upp som svampar ur jorden. Men ibland blir det fel, avtal följs inte när det gäller löner eller arbetstider. Detta har hänt vid några tillfällen under hösten och nu väljer Stångåstaden att förändra sina arbetssätt och vilka krav man nu ställer när byggen upphandlas.

– Jag vill att Stångåstaden ska förknippas med justa villkor och att det på de byggen som vi är huvudman för ska vara arbetsplatser där regler och bestämmelser följs. Det kan gälla både löner och arbetstider. Jag har förstått att det ibland förekommit både låga löner men även väldigt långa arbetspass, berättar Fredrik Törnqvist, vd på Stångåstaden.

Högre krav

– Vi kommer att ställa tydligare krav på våra underleverantörer och det gäller både vid nyproduktion och när vi bygger om. Vi kommer att begära att våra underleverantörer ständigt är uppdaterade och jag drar mig inte för att vi kan komma att utfärda viten om inte ingångna avtal följs om det föreligger brister i arbetsmiljön.

Österlind tar till orda

Jan Österlind, styrelseordförande för Stångåstaden, menar att man kan komma att genomföra oanmälda revisioner och kontroller på de olika arbetsplatserna. Både ordföranden och vd är helt eniga med att deras underentreprenörer kommer att gilla att man numera kommer att ställa tydligare krav på dem. Det kommer helt enkelt att göra allas arbete lättare. Viktigt att veta är att Stångåstaden som då är beställare och inte utförare inte har något arbetsgivaransvar utan detta faller på den anlitade underentreprenören.