• Janne Österlind ritar upp vad som gäller. Foto: Tommy Pettersson

Stångåstaden som draglok

Vilken nytta gör allmännyttan?

Många anser att en egen bostad är en rättighet och en grundförutsättning för ett drägligt liv.

Socialdemokratin har historiskt sett uttryckt sig i dessa termer samt även sagt att kostnaden för boendet inte bör överstiga en tredjedel av hushållets inkomst.

Byggandet har legat på en rekordlåg nivå i Sverige under 2 000 -talet.

Med tanke på den befolkningsökning vi har haft de senaste tio åren rusar vi mot en väldigt svårhanterbar social situation med trångboddhet, hemlöshet samt en svart och osund andrahandsmarknad som driver fram ockerhyror på sina håll. Boverkets vision från 2015 "Sverige behöver bygga 700 000 nya bostäder på tio års sikt", ter sig alltmer avlägsen trots regeringens försök att starta ett så kallat Bostadssamtal med de etablerade partierna.

Sätt fart på byggandet

Om byggandet ska skjuta fart måste en del framgångskomponenter samverka.

Kapaciteten inom byggsektorn måste vara tillräcklig, kommunernas detalj-och översiktsplanering samt bygglovshanteringen måste harmoniera med den politiska visionen.

Marknadens efterfråga, räntor och disponibla inkomster för presumtiva hyresgäster måste hållas på rätt nivåer. Det primärkommunala ansvaret för byggandet är dubbelt och därmed också dubbelt så ansvarsfyllt. I och med att de allra flesta kommuner fortfarande har en allmännyttig bostadsproduktion igång kan kommunerna via förvaltning och kommunala bolag påverka byggnadstakten i stor utsträckning.

Vara ledande

Stångåstaden är Linköpings kommuns egna bolag avsett för bostäder. Bolaget äger och förvaltar cirka 18 500 lägenheter vilket utgör drygt 26 procent av bostäderna i kommunen. Nyligen har bolaget fått uppskruvade mål för bostadsbyggandet.

Den nya majoriteten som tillträdde efter valet 2014 har bestämt att Stångåstaden ska vara det ledande företaget i bostadsbyggnadsproduktionen i Linköping och vara drivande i att bygga bort bostadsbristen.

– Det verkar som om samtalen om bostadsbyggandet har stannat av lite grann men det är nödvändigt att få en samsyn om hur vi ska lösa ett antal strukturella problem som finns i branschen. Vi måste få igång bostadsproduktionen rejält genom att få snabbare planprocesser, ränteavdragsfrågorna är viktiga och det finns flera andra problem som kräver bredare och mer långsiktiga lösningar, menar Stångåstadens Styrelseordförande Jan"Janne" Österlind socialdemokratisk veteran inom det bostadspolitiska området.

Janne har varit ordförande respektive vice ordförande under olika majoritetsperioder i Stångåstadens historia. Han har också varit med i modern tid då en ny lagstiftning har förändrat allmännyttans roll och position på bostadsmarknaden.

Allmännyttan söker vägar

Boverkets nyligen genomförda enkät visar att det allmännyttiga bostadsbeståndet ökar igen för andra året i rad efter en längre tids minskning och under 2015 ombildades endast 168 allmännyttiga lägenheter till bostadsrätter.

Framtiden för de allmännyttiga bostadsbolagen är utmanande.

Det behövs byggas fler hyresrätter och där spelar de kommunala allmännyttiga bolagen en viktig roll.

Hyressättning och sociala åtagande är inte längre självklara för de allmännyttiga bolagen och segregeringen är fortsatt en besvärande politisk fråga i Sverige.

– Vi har väldigt mycket på gång just nu i Stångåstaden inte minst våra olika sociala bostadsprojekt i de stadsdelar där det behövs fler gemensamma mötesplatser och sysselsättning. Men vi behöver också ta ytterligare krafttag när det gäller byggandet. Bolaget har en väldigt stark balansräkning och den behövs nu när vi ska investera drygt åtta miljarder i bostadsbyggande och i upprustning framtill 2020, säger Jan Österlind.

Planerade projekt:

•Västra vägen, Västanfläkten – 34 lägenheter

•Vallastaden, torget – 210 lägenheter, varav 180 studentbostäder

•Ryd, moduler – 28 studentlägenheter

•Majelden, Höjdpunkten – 50 lägenheter

•Linghem, Askebyvägen – 29 lägenheter

•Lambohov, kombo mini – 50 lägenheter

•City, Eddan – 200 lägenheter

•Kvarteret Industrin, Wahlbecks – 500 lägenheter

•Övre Vasastan, Agraffen – 300 lägenheter

•Stolplyckan, förtätning – 80 lägenheter

•Åbylund, förtätning – 230 lägenheter

Pågående byggprojekt:

•Valla, Ombudsmannen, Folkets Park – 65 lägenheter

•Lambohov, Kombohus – 64 lägenheter

•Harvestad, Landeryd – 81 lägenheter

•Vallastaden, LinköpingsBo 2017 – 38 lägenheter

•Majelden, Tallbacken – 28 lägenheter

•Vasastaden, förtätning vindar och källare – 18 lägenheter

•Irrblosset – 218 studentlägenheter

•Övre Vasastaden, Alnen – 145 lägenheter