• Benny Valtersson utanför IFS-huset i Mjärdevi. Det här är Stångebro Byggs senaste projekt i mångmiljonklassen. Huset har totalrenoverats och det tog två år från förberedelse tills allt var klart. Foto: Leif Larsson
  • Insides är det luftigt och ljust i IFS-huset. Stångebro Bygg har renoverat i ett år och resultatet är anslående. Foto: Leif Larsson

Stångebro med 15 år på nacken

Samverkan är vägen mot framgång och byggföretagets koncept är entreprenad i samverkan. En metod som fungerar för 15-åriga Stångebro Bygg AB.

– Det har gått bra, vi har 15 år utan förluster. Men vi skär inte guld, klargör Benny Valtersson, vd.

Linköpingsföretaget är en traditionell byggentreprenör som samordnar allt i entreprenaden. Det ovanliga är samverkan där både beställare och utförare är med hela vägen. I inledande kalkyler, i beslut och under byggets gång där beställaren ständigt får information om vad som exempelvis kan behöva ändras i den ursprungliga byggplanen.

– Man slipper träta om pengar och det viktiga är i stället ett projekt som alla är nöjda och stolta över. Samverkansentreprenad bygger på ärlighet, öppenhet och att skapa långsiktiga relationer. Det tar tid att införa det här arbetssättet både internt och mot kund, redogör Benny Valtersson som tycker att det efter 15 år verkligen fungerar.

Står på tre ben

En del i samverkan är att tre fastighetsägare är delägare i Stångebro Bygg. Mannersons, Isidorum och Lindsténs är ägare precis som Benny Valtersson och hans två kompanjoner Fredrik Engvall och Bo Sjöberg. Delägande fastighetsbolag ger förstås byggföretaget jobb. Men de är inte de enda.

– Under de här 15 åren har vi nog jobbat åt alla stora fastighetsbolag i Östergötland, upplyser Benny Valtersson.

Byggföretaget står på tre ben. En del är traditionell byggverksamhet som ny-, till- och ombyggnad. En annan del kallas miljöriktig byggnation och sker i massivt trä. Marknaden går inte på högvarv men det kan löna sig att spendera mer nu och på så vis tjäna på det långsiktigt.

– Vi byggde Riksbyggens nya kontor och där är energiförbrukningen extremt låg. På tio år har man säkert tjänat in den extra byggkostnaden, förklarar vd.

Det tredje benet är kulturbyggnader. Företaget tar sig an både slott och herresäten. Den här nischen har ett speciellt nätverk. Benny Valtersson ger ett par exempel.

– Vi har kommit i kontakt med en gammal murfirma i Jönköping som sedan dess fått jobb i kyrkor i hela Sverige. Vi har också lärt oss att hästtagel kan köpas i Kina.

Omsätter allt mer

Stångebro Bygg har 31 anställda, 23 snickare och åtta på kontoret. Benny Valtersson har varit med från företagets start, tidigare som projektledare men sedan i maj i år som vd.

– En av mina nya uppgifter är att försöka sälja. Att jag jobbat som projektledare har jag nytta av. Många vet vem jag är och vad företaget står för.

En annan del i samverkansprocessen är den med alla underentreprenörer; cirka 100 stycken inom rör, el, plåt, smide, ventilation och betong.

– Vilka vi anlitar beror på situation, vilken kompetens som behövs och på beställarens önskemål, förklarar vd.

Byggfirman har alltid gått bra och de senaste året extra väl. Omsättningen 2011 på 57 miljoner kronor byttes under 2012 till 123 miljoner. I år blir det något liknande.

– Vår mål är att sakta öka, påpekar Benny Valtersson.