Stängsel håller rovdjuren borta

Sedan slutet av maj så går det återigen att söka bidrag för att sätta upp stängsel för att skydda sina tamdjur från att bli skadade eller dödade av företrädesvis varg. Intresset verkar dock vara måttligt stort då endast en person ansökt om bidrag.

Från och med den 19 maj i år går det att ansöka om ett bidrag för att kunna sätta upp ett, så kallat, rovdjursstängsel för att skydda sina tamboskap.

– Det handlar om att skydda sina boskap mot, framför allt, varg då det inte finns vare sig björn eller järv i länet, menar Susanne Boe Skåmedal på Länstyrelsen och en av dem som handhar ansökningar kring rovdjursstängslen.

– Vad jag vet så finns det ingen bofast varg i länet utan det rör sig om att det är en varg som strövar genom länet men även dessa kan ställa till med stor skada, säger Susanne Boe Skåmedal.

Begränsad budget

Det finns inget överflöd av pengar att söka utan det är en starkt begränsad budget det är frågan om. Ersättning ges endast till stängsling av betesmark samt till får och getbesättningar. Detta är viktigt att ha med i beaktningen när man ska söka bidrag och i sanningens namn har det väl inte varit någon rush av ansökningar innevarande år.

– I år är det bara en person som ansökt om att få bidrag till ett stängsel. 2011 var det tre personer, 2012 var det 15 stycken, 2013 bara en handfull så det är kanske inte någon rusning direkt, kommenterar Susanne Boe Skåmedal på Länsstyrelsen. På Länstyrelsen kan man få ytterligare hjälp med sin ansökan kring dessa stängsel och vilka regler som gäller.