• Alliansen och Paul Lindvall har hushållat med resurserna och regerat utan skattesänkningar. Foto: Tommy Pettersson

Starkt bokslut i år igen

Bra start för ny politisk majoritet

Det är bokslutstider i den offentliga sektorn och de två största östgötakommunerna samt Region Östergötland visar upp glädjande årsresultat för 2014. Linköpings kommun visar återigen upp ett starkt bokslut och den borgerliga alliansen som styrt i åtta år kan inte beskyllas för att man lämnar över ett avdukat bord. Detta enligt det preliminära bokslutet för 2014 som nyligen presenterats.

Allting växer

Bokslutet har ett överskott på 296 miljoner kronor och en
omsättning för kommun på hela 8,3 miljarder kronor. Kommunen har en stabil
ekonomi med en låg skattesats. Bokslutsresultaten har varit goda, soliditeten
god och investeringarna har kunnat finansieras med egna skattemedel.

– Vi lämnar över en stabil ekonomi till
”Utredningskoalitionen”. Kommunen har inga lån och är en av få kommuner som
kunnat göra stora avsättningar för framtida pensioner, säger moderatledaren
Paul Lindvall som suttit vid ratten i åtta år men fått kliva av efter valet och
lämna över till den nya majoriteten som egentligen heter ”Koalition för
Linköping”.

Med sitt smått skämtsamma utredningskoalitionen menar
Lindvall att man lägger ut en massa utredningar och löften som kommer att bli
svåra att finansiera i framtiden.

– Jag har inte varit med om något liknande. Hela 58
uppdrag/utredningar gav man i budgeten. Man har tagit medel från den
demografiska reserven bland annat och begränsat det ekonomiska
handlingsutrymmet nu när vi står inför stora utmaningar och investeringar.

Lägsta skatten

För 2014 var Linköpings skattesats 20,23 och det var lägst
i Östergötland som hade 21,52 i genomsnitt. Linköpings kommun hade även lägst
skattesats i jämförelse med några andra större kommuner som Jönköping,
Norrköping, Uppsala, Västerås och Örebro. Skattesatsen för invånarna i
Linköping var lägre än i de övriga kommunerna även när landstingets
utdebitering räknades med.

Vår nya kommunstyrelseordförande tillika socialdemokraten
Lena Micko kommenterar även hon bokslutet.

– Det är bra med ett positivt resultat, men en stark
ekonomi är inget självändamål utan behöver nu användas för att förbättra
kvaliteten i välfärden och få fler i arbete.  Det är vår ”Koalition för
Linköpings” ambition att ekonomin ska stärkas ytterligare framöver. Det ger oss
utrymme att investera för att höja kvaliteten i välfärden och skapa bättre
långsiktiga förutsättningar för kommunen, menar Lena Micko och fortsätter.

– Vi prioriterar att stärka upp bemanningen inom
äldreomsorgen, som under lång tid fått alldeles för lite resurser. Vi kommer
också att se till att kommunen satsar mer på att hjälpa fler att komma ut i
arbetslivet och inte minst ge unga en chans att få in en fot på
arbetsmarknaden.

Nämndöverskott

Nämnderna redovisar sammantaget ett överskott med 175
miljoner kronor och detta beror delvis på att personal inte kunnat rekryteras
inom vissa bristyrken. I överskottet finns också vissa engångsposter, som
utredningsmedel för Ostlänken och försäkringspengar. Av nämnderna är det bara
omsorgsnämnden som gått med underskott.

Investeringarna har varit stora under 2014.
Nettoinvesteringarna uppgår till 253 miljoner kronor. Nettoinvesteringarna i
prognosen överstiger avskrivningarna med 117 miljoner kronor. Investeringarna
gäller stora samhällsbyggnadsprojekt som bland andra Vallastaden, Djurgården,
fotbollsplaner i Ullstämma, torgyta vid Näringslivets hus och Stångåstråket.