• Mikael Stark och Åsa-Britt Karlsson. Foto: Patrik Ekström

Statens geologiska institut ger både stöd och kunskap

Uppe vid universitet ligger den statliga myndigheten SGI, utläses Statens geologiska institut, en myndighet som forskar och ska vara ett stöd till både privata och offentliga aktörer. Huvudkontoret ligger i Linköping och där träffar vi deras generaldirektör Åsa-Britt Karlsson som berättar mera om deras verksamhet.
Visst ser bygganden aningen anonym ut där SGI delar byggnad
med det något mer kända VTI. Åsa-Britt Karlsson blev utnämnd av regeringen till
generaldirektör för tre år sedan och hon trivs på sin arbetsplats och med att
leda den drygt 90 personer stora personalstyrkan.
– Vi har vårt huvudkontor här i Linköping men vi har även
kontor i Malmö, Göteborg och Stockholm varav det i Göteborg är störst, öppnar
Åsa-Britt Karlsson som har avdelningschefen Mikael Stark med sig vid sin
sida.

Ett säkert byggande

– SGI arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande
och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår
att förebygga jordskred, ras och stranderosion. SGI arbetar också med att ta
fram nya metoder för att sanera förorenade områden, berättar Åsa-Britt Karlsson
och av Mikael Strak får vi veta att i Östergötland rör det sig om drygt 4 000
platser i vårt län och av dessa är 63 stycken i den högsta klassen.

Gamla synder

– Vi har även sanerat flera ställen som tidigare varit
nersmutsade av, främst, gammal industriverksamhet. Ett exempel är viken i
Valdemarsvik och sedan ett gammalt färgeri i Tannefors, berättar Mikael Stark
som understyrker att det främst är just gamla och nedlagda fabriker som kommer i
fråga.
– Deras verksamhet kan ha upphört för länge sedan och vi kan
gå tillbaka kanske 150 år i tiden, menar avdelningschefen. SGI:s brediver även
forskning som består av långsiktig kunskapsuppbyggnad och tillämpad forskning.
Inom den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden tas det fram ny kunskap om jord, berg
och grundvatten som krävs för geoteknikens utveckling och dessutom utvecklar
kompetensen inom geoteknikområdet i Sverige. I SIG:s uppdrag ingår att också att
se till att kunskapen förs vidare och kommer till praktisk användning och nytta
i samhället.

Kunskap till alla

– Det är alltså meningen att de som behöver kunskap om olika
saker inom våra områden ska kunna hämta detta från det vi, till exempel, lägger
upp på vår hemsida, berättar Åsa-Britt Karlsson och ser nöjd ut.
Vi pratar om kvicklera, slamströmmar och jordskred. Bland
annat så talar vi om den olycka som skedde i Getå, strax utanför Norrköping den
1 oktober 1918 då följden av jordskredet blev en järnvägsolycka där 42 personer
dog vilket hittills är det värsta järnvägsolyckan i Sverige. 1997 inträffade ett
jordskred i närheten av Vagnhärad där, bland annat, sju villor förstördes.

Kvickleran ställer till det

– Kvicklera har vi inte här i Östergötland men det finns,
bland annat, på västsidan av vårt land. Enkelt uttryck är det en lera som blivit
urlakad på salt och om den rubbas så blir den flytande som filmjölk vilket kan
orsaka stora skador. Lyckligtvis finns den inte här i vårt län och man kan väl
konstatera att både Linköping och Norrköpings står på stadig mark, avslutar
Åsa-Britt Karlsson och Mikael Stark.