• Långbrottskolan som byggdes 1954 har stått tom i fyra år. Nu rivs skolan. Foto: Lars-Göran Bexell

Stått tomt i fyra år - nu rivs Långbrottskolan

Långbrottsskolan i Åtvidaberg har stått tom sedan fyra år tillbaka. Nu har kommunstyrelsen beslutat att riva skolan som byggdes 1954. Kostnaden för att riva skolan uppgår till närmare 2,5 miljoner kronor.

Långbrottskolan i Åtvidaberg stod klar 1954. Hösten 2011 beslutade politikerna i Åtvidaberg att skolan skulle läggas ner och de runt 230 eleverna skull flytta till andra skollokaler från och med höstterminen 2012. Tongångarna hade innan dock gått i en annan riktning, nämligen att skolan skulle byggas till och totalrenoveras, en investering på uppemot 80 miljoner kronor. Skolan hade under många år haft stora problem med mögel, trots att golvet hade bytts ut. En dyr affär skulle det visa sig senare, då kommunen stämde entreprenörer för fel utförande av arbetet i samband med golvbytet. Efter en hel del turer förlorade kommunen tvisten och fick ersätta entreprenören med 2,4 miljoner kronor. Då mögelproblem fanns kvar fick elever och personal lämna skolan i all hast i januari 2012 för att istället fortsätta skolarbetet i baracker på skolgården.

Från och med höstterminen 2013 flyttade personal och elever över till Centralskolan och Alléskolan. Sedan drygt fyra år tillbaka har Långbrottskolan stått tom. I höstas beslutades att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda om skolan skulle rivas eller inte. Nu har kommunstyrelsen beslutat att skolan ska rivas. Kostnaden för att riva skolan kommer att kosta närmare 2,5 miljoner kronor, medel som kommunstyrelsen avsatt. Däremot finns inga pengar avsatta till att iordningställa marken till en aktivitetsplan. Närmast väntar nu att samhällsbyggnadsförvaltningen ska söka rivningslov och handla upp rivningsentreprenad.