Stökigt på Socialförvaltningen

Upprörda känslor på Socialförvaltningen orsakade överfallslarm under gårdagen. Strax innan kolckan halv tre så fick polisen ta emot ett överfallslarm från Socialförvaltningen på Barnhemsgatan i Linköping. Vid telefonkontakt med personal på kontoret framkom att en person uppträtt bråkigt i lokalen och sedan lämnat platsen.
Polisen kom snabbt till platsen och talade med personalen. En klient hade blivit upprörd över ett negativt besked vid ett möte. Ingen person ska ha kommit till skada eller utsatts för hot. Ingen brottsanmälan upprättas i ärendet.