• Alice Hugosson ordförande Linköping HBT och Francisco Montero Carnot från HBT-socialdemokrater i Norrköping marscherade tillsammans. Foto: Tommy Pettersson
  • Pridetåget i Norrköping samlade mer folk än vad det brukar göra i Linköping. Foto: Tommy Pettersson

Stolt manifestation i regnbågens färger

Solen sken ikapp, med alla människor som deltog i en rad olika aktiviteter i den Pridefestival som genomfördes den gångna i helgen i Norrköping. Det kom deltagare från hela Östergötland när den traditionella Pridetåget slingrade sig fram längs med innerstadsgatorna i en kakafoni av ljud och färger.

Pridedagarna belyser viktiga frågor om kön, sexualitet och identitet och det är inte enbart hbtq-folk som vill vara med och försvara ett mångfaldigt samhälle. Antalet deltagare och det välkomnande man fick i Norrköping vittnade om att det är många som står upp för en kärleksfull stad.

Två steg fram

Det verkar trots allt som utvecklingen går framåt för ett mer upplyst samhälle men fortfarande finns det fördomar som ibland gränsar till hat mot de människor som avviker från den så kallade normen. Men det är i den vardagliga miljön man möter det som är mer normgivande än vad böghatet är.

Ett exempel är väl från den offentliga vården där svårigheterna för lesbiska par och deras föräldraskap har förändrats i långsam takt. År 2003 möjliggjorde en lagändring att ett barn kan ha två rättsliga föräldrar av samma kön och en annan lagändring från 2005 öppnade möjligheten för lesbiska par att få barn genom assisterad befruktning inom svensk sjukvård. Nu pågår även en värderingsförskjutning i hos personal inom vården

– Det är oerhört viktigt att lyfta fram vissa grupper och frågor i samhället. Regnbågsaktiviteterna sätter fokus på fördomar och orättvisor och förhoppningsvis sprider sig budskapet lite längre över tid än enbart under Pridedagarna, säger Francisco Montero Carnot ordförande i den socialdemokratiska sidoorganisationen HBT-socialdemokrater i Norrköping.