• Emil Broberg vill se en rättvis sjukvård. Foto: Tommy Pettersson

Stopp för vinster i vården

Emil Broberg, västerpartistiskt landstingsråd, ryter till mot vinster när det kommer till vård och omsorg. Sedan vill han även se en rättvisare sjukhusvård.

En röst på Vänsterpartiet är en röst för en rättvisare och mera jämställd vård. När det kommer till det förstnämnda är Emil Broberg glasklar i sitt omdöme.

– Nej, jag kan inte se att det skulle finnas något bra med att vinstdrivande företag sköter vår sjukvård. Nu är det verklighet på sina ställen men då är det reglerat i avtal och då tycker vi att man helt enkelt inte förnyar dessa, slår Emil Broberg fast med önskvärd tydlighet. Att sedan inte vården är jämlik är en annan sak Vänsterpartiet vill ändra på.

Inga förbud

– Som det är nu så är det skillnad på vilken vård man får beroende av vilken samhällsklass eller bakgrund man har. Det är också en sak vi vill ändra på i det kommande landstingsvalet, menar Emil Broberg vidare. Att förbjuda andra aktörer än landstinget när det kommer till vem och vilka som ska utföra sjukvård vill Emil Broberg dock inte göra. Det finns alternativ.

Alternativ finns

– Det finns icke vinstdrivande organisationer som, till exempel, kyrkan och Röda Korset. Det finns även en bolagsform som heter Aktiebolag med vinstbegränsningar och även sådana skulle mycket väl kunna driva sjukvård, menar Emil Broberg vidare och som avslutning menar han att en röst på Vänsterpartiet är för en jämlik och rättvis sjukvård utan vinstkrav.