• Göran Gunnarsson uppmanar till ett stöd för biogasproduktionen. Foto: Elin Elmby

Stor osäkerhet kring biogasen

Vem styr? Bilindustri eller folkvalda

Den 21 e april arrangerade Norrköpings kommun, Cleantech Östergötland och initiativet Fossilfritt Sverige en konferens med rubriken ”Fossilfritt Östergötland - möjligheter i en modernare morgondag” i Norrköping. Temat för konferensen var hur klimatarbetet i hela regionen ska förenas med tillväxt och vilka möjligheter omställningen bort från fossila bränslen kan ge.

 

? Under konferensen visades exempel på samverkan och nya innovationer från både näringsliv och offentlig sektor. Det diskuterades också vilka utmaningar som finns. Medverkande var representanter från näringsliv, civilsamhälle, kommun och region. I den efterföljande debatten om biogasens utmaningar och möjligheter deltog bland annat miljöminister Karolina Skog och en del andra intressenter som vill ha ett fossilfritt Östergötland.

Biogasens roll som ett alternativ i energiproduktionen har varit på tapeten under en längre period. Inte minst när det gäller att skapa en fossilfri fordonsflotta i Sverige har biogasen lyfts fram gång på gång men olika problem har bromsat produktionsutvecklingen. Frågan om beskattningsnivåer av biogasen gentemot andra fossilfria bränslen har stötts och blötts i både Svensk riksdag såväl som i EU - parlamentskorridorerna.

EU direktiv ställer till det

Nu har region Östergötland tagit till sig biogasfrågan och går från ord till handling. Regionrådet Göran Gunnarsson som även är ordförande iTrafik- och samhällsplaneringsnämnden i Region Östergötland hänvisar till ett brev som man nyligen skickat till bland annat regeringsrepresentanter, EU-parlamentariker och andra personer med inflytande i Europa sammanhang.

Saxat ur brevet: ”Med anledning av den roll i omarbetningen av direktivet för främjande av förnybar energi 2009/28/EG skulle Region Östergötland, Länsstyrelsen Östergötland, kommuner i Östergötland, intresseorganisationer samt näringsliv i Östergötland vilja uppmärksamma er på följande problem i föreliggande förslag COM(2016) 767 final som presenterades av EU-kommissionen till de lagstiftande församlingarna 30 november 2016”.

Göran Gunnarsson och hans brevkollegor är djupt oroade över vad det liggande EU-förslaget skulle kunna ställa till med för svensk biogasproduktion från både matavfall och så kallad grön biogas. Brevskrivarna är även bekymrade över hur en Svensk framtida tillämpning av EU direktiv kring biogashanteringen kan hindra utvecklingen av detta fossilfria energislag. Det är framförallt den gröna biogasen som kommer att påverkas vid ett beslut i EU i höst.

– Vi har tagit fram ett så kallat positionsdokument kring biogasen från regionen som vi nu arbetar vidare med. Vi är väldigt oroade hur den gröna biogasen behandlas i förslaget men också hur en Svensk regering hanterar skattefrågorna kring biogas framöver,säger Gunnarsson bekymrat och drar ett varv till.

– Vi kan komma att sitta på pottkanten nu när vi snart ska göra en upphandling av busstrafiken i länet. Östgötatrafiken har tidigare premierat biogasdrift hos våra entreprenörer men det kanske blir för dyrt i framtiden. Vi har arbetat en särskild arbetsgrupp och kommer att jobba på alla håll och kanter påverkan i både Sverige och i EU för att främja biogasproduktion.