• Klas Gustafsson och Johan Kristiansson talade om satsningen och att det kan få fler Linköpingsbor att börja köra elbilar. Foto: Tommy Pettersson
  • Tekniska verkens styrelseordförande Nils Hillerbrand var också på plats för att inviga. Foto: Tommy Pettersson
  • Slutligen parkerade tolv elbilar på de tolv parkeringsplatserna som är avsedda för elbilar. Foto: Tommy Pettersson

Stor satsning på laddplatser

I Linköping görs en satsning på laddplatser för elbilar under nästa år. 170 nya laddningsmöjligheter kommer att installeras och under tisdagen kom de första tolv igång i parkeringshuset Druvans andra våningsplan.

Det var under den gångna sommaren som Sankt Kors och Tekniska verken kom med beskedet om sin gemensamma satsning på laddplatser i Linköping. Totalt kommer 170 nya laddplatser att finnas i staden och de allra första i den nya satsningen placerades ut och installerades under tisdagen.

Samtliga parkeringshus

På plats i parkeringshuset Druvan i centrum fanns Sankt Kors vd Johan Kristiansson och Tekniska verkens vice vd Klas Gustafsson som ser positivt på den gemensamma satsningen.

– Det här känns absolut som rätt väg att gå om vi ska nå våra klimatmål. Vi ser den här satsningen också som bra i och med att vi skapar förutsättningar för fler Linköpingsbor att skaffa elbilar, vilket känns bra, säger Johan Kristiansson.

Samtliga laddanläggningar som tillkommer är kopplade till Dukatens parkeringsområden i Linköping. Alla parkeringshus i innerstaden kommer alltså att få minst tolv laddningsstationer som allmänheten kan använda till sina elbilar. På taket av Druvan kommer det dessutom att byggas en solcellsanläggning inom kort för att täcka elförsörjningen av laddstolparna. Solcellsanläggningen kommer att kosta omkring 6,5 miljoner kronor.

Flest i landet

I det blivande parkeringshuset i Vallastaden kommer hela 60 stycken laddstolpar att finnas.

När alla 170 laddningsstationer är färdiginstallerade, vilket de räknar med att alla är till sommaren, så kommer Linköping troligtvis att vara Sveriges laddningstätaste stad per invånare. Tanken är att de börjar på 170 stycken för att sedan se om det är tillräckligt. Om de märker att de inte räcker till så kommer de att utöka antalet laddningsstationer.

– Det här känns verkligen nödvändigt och om vi tror att om det inte finns tillräckligt med laddningsmöjligheter för elbilsägarna så kommer ingen att vilja köpa elbilar. Så det här känns helt klart bra, säger Tekniska verkens styrelseordförande Nils Hillerbrand.