• Biskop Martin Modéus passade på att gå och rösta innan gudstjänsten. Foto: Tommy Pettersson
  • Bengt Olsson från FISK och Per-Eric Lindgren från POSK delade ut valsedlar. Foto: Tommy Pettersson
  • En jämn ström av röstande besökte Domkyrkan igår. Foto: Tommy Pettersson

Större intresse för kyrkovalet i år

I söndags stängdes kyrkans vallokaler och röstsammanställningen påbörjades i Linköpings stift med dess församlingar. I Linköpings domkyrkoförsamling  var det en jämn ström av röstande som besökte Domkyrkan före och efter gudstjänsten.

Utanför kyrkan stod Per-Eric Lindgren från POSK, politiskt obundna i Svenska kyrkan, samt Bengt Olsson från FISK, fria  liberaler i Svenska kyrkan och delade ut valsedlar.

Kyrkovalets renässans

Kyrkoval är något som inte speciellt många bryr sig om i Sverige men hur som helst så verkar det preliminära intrycket vara att intresset har ökat i år.

– Valdeltagande  var som högst 1934 då var det hela 24 procent som röstade och 1950 var drygt 18 procent. Men så mycket blir det inte i år. Jag började engagera mig för kyrkofrågor i början på 1990-talet och jag tycker att det är viktigt att driva frågor om att kunna välja församling, för kvinnliga präster och öka kunskapen i samhället om den kristna kyrkan, säger Bengt Olsson som kandiderar för FISK till kyrkofullmäktige. Förra gången det begav sig, år 2009 röstade endast 700 000 personer eller cirka 12 procent av de röstberättigade men i år hoppas alla att det ska bli fler som bryr sig om kyrkovalet.

Tre olika nivåer

De som röstar gör det till tre olika val. Dels en riksnivå som kallas för Kyrkomötet, en regional nivå som heter Stiftsfullmäktige och sedan den lokala nivån som är Kyrkofullmäktige. I år har det dessutom varit direktval till dessa organ på en och samma dag.

– Det är påfallande många människor som inte känner till att det är kyrkoval idag och många som inte känner till vilka frågor som de olika nomineringsgrupperna står för, säger Per-Eric Lindgren från POSK.

 För lite politik och ideologi säger en del. Trots allt är vi ju många svenskar som är medlemmar i Svenska kyrkan och vi betalar en kyrkoavgift. Kyrkan äger skog, mark och andra värdefulla egendomar. Man förfogar också över en stor kulturhistorisk skatt i form av byggnader och musik som är väl värd att vårda det är väl det som kyrkovalet handlar om.