• Tommy Hultin och Muharrem Demirok är nöjda med 19 anbudskuvet. Foto: Tommy Pettersson

Stort marktilldelningsintresse för Bo2016

Den 24:e april behandlade samhällsbyggnadsnämnden ingående frågan om marktilldelning i Vallastaden i projektet Bo2016. Eftersom det handlade om ett rent upphandlingsärende var och är anbuden sekretessbelagda fram tills att man processat fram ett avtal med de anbudsgivare som kommunen antar.

Media har spekulerat en del kring det förmodade ointresse som ryktet förtäljt kring det prestigeladdade Bomässeprojektet. Det har under hösten skrivits att det lokala engagemanget varit för lågt och att byggherrarna inte velat satsa på Vallastaden.

Felaktigt antagande

Nu visar resultatet som presenterades i veckan att alla belackare haft fel. Kommunen fick in 19 anbud på tillsammans mer än 600 lägenheter för att bygga bostäder i Linköpings nyaste bostadsområde, Vallastaden i västra Valla.

– Anbuden innebär att vi har ett tillräckligt stort underlag för att skapa Sveriges hittills vassaste bomässa 2016. Intresset är ännu större än vi trodde, säger det högst ansvarigt kommunalråd Muharrem Demirok och fortsätter att vara förtegen om vissa delar av anbudsinnehållet.

– All marktilldelning, för alla projekt, är lagreglerad. Det innebär bland annat att det inte är offentligt vilka som lämnat in anbud och vem eller vilka som får uppdrag, förrän avtal har tecknats.

Smått och stort

Både små och stora byggintressenter vill vara med i  Vallastaden i västra Valla, nära Linköpings universitet och teknikbyn Mjärdevi Science Park. Nyskapande arkitektur och struktur, miljömässig och social hållbarhet, nytänkande och kreativitet kännetecknar Vallastaden.

– Kvalitén på anbuden håller mycket hög standard, både när det gäller utformning och ägandeformer. Det är min uppfattning att vi kommer att väcka intresse både nationellt och internationellt med denna bo- och samhällsmässa, säger Tommy Hultin, vd för LinköpingsExpo.