• Kyrkoherden kör klimatsmart. Foto: Tommy Pettersson

Stort område för kyrkoherden

Åkerboförsamling finns och verkar i Linghem och kringliggande orter där inflyttningen är stor. Detta medför en aktiv kyrka och församling. Ulf Hjertman är engagerad kyrkoherde i församlingen.

Med anor sedan 1000-talet och ännu längre bakåt är trakterna kring Åkerboförsamling både historiska och med en lång kyrkotradition att bevara och utveckla. Ulf Hjertman är kyrkoherde i församlingen och vet att berätta.

– Har var man väldigt tidigt kristen och med allt vad det innebär. I det gamla bondesamhället hade kyrkan en mer sammanhållande roll än vad man har idag men här i vår församling satsar vi mycket på att just vara en öppen kyrka och församling. Linghem, Tallboda och Ekängen är ju orter som har en växande befolkning och det märks även i vår verksamhet då våra ungdomsaktiviteter är mycket uppskattade och välbesökta.

Populär konfa

Närmare 50 procent av ungdomarna här ute konfirmerar sig och våra barntimmar är välbesökta, berättar Ulf Hjertman då vi ses på hans anspråkslösa arbetsrum som är beläget i församlingsgården som finns, nästan, mitt i själva Linghem. Åkerboförsamling är stor och innefattar kyrkor som tidigare var en egen församling och dessa är Vårdsberg, Bankekind, Askeby, Rystad, Gistad, Törnevalla, Lillkyrka, Östra Skrukeby, Östra Harg, Ekängens nya kyrka ”Sankt Martin” samt församlingsgårdarna i Tallboda och Linghem.

En öppen kyrka

– Dessa kyrkor är öppna och vi håller regelbundet gudstjänst i dem. Däremot finns det en framtida utmaning i att hålla dem i gott skick, att ha dem uppvärmda på vintern och så vidare. De är i mångt och mycket inte bara en gudstjänstlokal utan även en del av vårt kulturarv, säger kyrkoherden och visar samtidigt upp den elbil som han kör och med det tillägget att man kommer att sätta upp solceller på taket till församlingsgården.