• 120 anställda varslas i Linköping Foto: Tommy Pettersson

Storvarsel på Ericsson

2 200 anställda drabbas

Ericsson lade igår ett stort varsel där hela 2 200 anställda i Sverige berörs av neddragningen. Varslet omfattar 120 personer i Linköping och 400 i Katrineholm och det är framför allt jobben inom forskning- och utvecklingssektorn som drabbas i hela koncernen.
Ericsson har en stor forsknings- och utvecklingsavdelning i Mjärdevi Science Park i Linköping och här finns cirka 260 företag med 6000 anställda. 

En kartläggning som Mjärdevi Science Park har gjort visar att företagen behöver rekrytera cirka 500 ingenjörer och andra yrkeskompetenser i närtid.

Inte som förra gången

Kommunstyrelsens ordförande Lena Micko beklagar varslet, men har starka förhoppningar om att de som blir uppsagda kommer att finna nya jobb i Linköping.

–Det är tråkigt för alla de anställda med familjer som drabbas av varslet. Men jag är samtidigt övertygad om att deras kompetens är högt efterfrågad. Arbetsmarknaden är god här i Linköping och det finns flera starka företag som kommer att behöva arbetskraft. Nu gör företaget vad de kan för att hjälpa de drabbade och vi som kommun är beredda att göra vad vi kan, säger Lena Micko.

Kompetensomställning

I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering och i Mjärdevi finns de flesta av dessa teknikföretag. Förra gången som krisen drabbade Linköpings ”Silicon Valley” i början av 2000-talet skedde en omställning och utveckling i branshen som har lett till en högre komptensnivå och en vidareförädling av produkter. Hur det blir denna gång för Linköpings del återstår att se.

– Det är alltid svårt för de som varslas men det finns väldigt många företag i Linköping och inte minst i Mjärdevi som har behov av den kompetens som Ericsson nu gör sig av med. Så jag är övertygad om att de flesta kommer att få nya jobb i Linköping, säger Paul Lindvall moderat oppositionsråd i Linköping. Även facket kommenterar den senaste svarta utvecklingen inom telekombranschen. – De senaste dagarna har vi fått besked om stora varsel. Först på Sony Mobile i Lund och nu på Ericsson. Båda bolagen uppger att det handlar om behov av strukturomvandling. Unionen har cirka 4 700 medlemmar som arbetar på Ericsson, många av de Ericsson-anställda som berörs av gårdagens varsel är medlemmar i förbundet. Utvecklingen inom it och telekom är omvittnat snabb, att företagen i branschen ständigt behöver förändra sin verksamhets inriktning är därmed självklart. Att Ericsson fortsätter att vara ett lönsamt och växande bolag är viktigt inte bara för bolagets anställda, utan även för många andra företag och yrkesverksamma i den svenska it- och telekombranschen säger Unionens förbundsordförande Cecilia Fahlberg i en presskommentar.