• Eva M Nilsson på Råd och stöd/Leanlink uppmuntrar till att hitta roten till det som känns som stress. Kanske tar du på dig för många uppdrag? Foto: Julia Kimell
  • Den som har för mycket att göra kanske borde se över sina prioriteringar och lyssna på kroppen. Troligtvis är du inte så maktlös som du ibland tror. Foto: Kajsa Nilsson

Stress är oftare något annat

I dagens snabba samhälle är det många som känner sig stressade. En del av stressen ligger på en samhällelig nivå i en värld som rullar allt fortare, och många känner sig därför som maktlösa offer i stället för att våga styra över sitt eget liv. Men stress, det är egentligen fel ord, enligt Eva M Nilsson på Råd och stöd/Leanlink.

–  Ibland missar vi nyanserna i språket. Har man bråttom till bussen eller oroar sig för sina barn, då är det inte alltid farlig stress. Det kan vara en sund oro, tidsbrist eller oförmåga att säga nej. Oroligheterna ska hanteras inifrån. Därför tycker jag att det är viktigt att försöka sortera bland sina känslor: vad är det jag känner, egentligen? Att kunna och våga lyssna på sin kropp och sätta ord på känslor och tankar kommer att vara eftertraktat framöver, tror hon.

Det är bra att vara målinriktad men man måste ta hand om sig på vägen, säger hon.

Ta över ratten

Evas uppgift är att fungera som samtalsstöd, men det stora jobbet görs inom de människor hon möter.

– Fler behöver fundera över sin situation och ta makten över sitt liv. Är man verkligen maktlös? Det som är ohälsosamt är att tro att man inte kan styra över sitt liv, för det finns många val som faktiskt kan tas. Stresstankarna kan skingras, men någon quick fix finns inte.

Hon poängterar att hon och hennes kollegor på Råd och stöd inte är en del av sjukvården, men de jobbar mot ångest, utbrändhet, droger och problem på arbetsplatser samt med familjeproblem.

– Vi är 400 erfarna personer som jobbar här på Råd och stöd. Vi är bra på att ha tillit till människors egna resurser. Ibland märker folk inte är kroppen är påverkad av oro och press förrän de upptäcker motsatsen. Det finns förstås terapier och piller som säljer snabba lösningar, men vi hävdar att arbetet måste göras inom varje människa. Sådant måste få ta tid. Sedan finns det skillnader mellan könen. Forskningen visar att just kvinnor har övat upp en förmåga att vara mer utifrånstyrda, bland annat med tanke på barn som ska passas och få mat oberoende av hur hon mår. De är traditionellt mer utsatta.

Våga känna

Själv är Eva legitimerad psykoterapeut och socionom och jobbar med samtalsbehandling av olika slag och stöttar personal.

– Här använder vi ordet stress väldigt lite. Hit söker man ofta för annat, kanske familjeproblem, droger eller depression. Vad det än kallas så är det viktigt att lära sig att vara i sig själv och våga känna, att få hjälp att sätta många och nyanserade ord på sina känslor.

Tydlig fritid

Det finns i dag en stress som ligger på samhällsnivå som ständigt kallar på vår uppmärksamhet. Många känner en press att jobba mer än vad de egentligen vill. Kanske för att imponera på chefen och klättra i karriären. Någonstans behöver man sätta en gräns och säga nej – hur kan jag skydda mig för samhällets höga tempo? Ska jag stänga av telefonen?

– I framtiden tror jag att ”den väljande människan” blir den mest attraktiva. Jag menar då inte alla dessa dagliga, ytliga val, utan förmågan att välja bort det snabba och ytliga. Den som kan säga nej, och ”stopp, låt mig fundera lite”. I vårt samhälle är det sunt att ge sig själv tid och tänka, få ett utrymme mellan det att adrenalinet pumpar igång och agerandet, så att både tankarna och de kroppsliga signalerna får avgöra. Mycket av den medicinska värden är uppbyggd kring psykofarmaka eller kring att bota magsår. Kropp och själ hänger samman. Jag är psykodynamiker och tittar mycket på vad man har med sig från början. Om den basala tryggheten finns kan man våga säga nej och gå mot strömmen. Har man som barn fått utrymme att leka mycket på egen hand växer man upp med tjockare hud jämfört med barn med frånvarande föräldrar. I vår organisation hjälper vi människor att bygga vidare på att försvara den inre tryggheten.

Fakta Minska stressen.

1. Känn efter!

2. Behöver du verkligen tacka ja?

3. Styr över det du kan styra.