• Psykologstudenterna Johanna Larsson och Malin Fröberg söker deltagare till sitt examensarbete, en individanpassad och internetbaserad behandling för depression. Foto: Dennis Petersson
  • Examensarbetet är en del av Almstudien som är en forskningsverksamhet vid Linköpings universitet. Foto: Dennis Petersson

Studenter söker deltagare till studie

Psykisk ohälsa hos äldre är ett område som gång på gång hamnar i skymundan. Ofta erbjuds medicinering framför behandling och för att ändra på det startade Linköpings universitet, med professor Gerhard Andersson i spetsen, upp Almstudien, en forskningsverksamhet kring psykologisk behandling via internet. Nu söker de personer över 65 år som vill delta i en individanpassad och kostnadsfri KBT-behandling.

Som sitt examensarbete kommer psykologstudenterna Johanna Larsson och Malin Fröberg att medverka i Almstudien. Tillsammans med klasskompisarna Hanna Ström och Paulina Henrichsén kommer de att genomföra nästa steg i forskningsprojektet, det vill säga en individanpassad och internetbaserad behandling för depression, under handledning av forskare och psykologer vid Linköpings universitet. 

– Det är en riktig "win-win-situation". Vi vill ha ett exjobb att skriva på, universitetet vill ju även göra framsteg i sin forskning och i och med Almstudien får äldre som är nedstämda möjlighet att prova på terapi via nätet. Det är ett ganska outforskat område så det känns jättespännande, säger LiU-studenterna Johanna och Malin.

Sämre effekter

Enligt Socialstyrelsen är det tolv till 15 procent av alla personer över 65 år som lider av nedstämdhet och depression, många av dessa har även ångestproblematik. I beskrivningen av studien skriver den ansvariga professorn Gerhard Andersson så här: "Det är svårt för äldre att få tillgång till psykologisk behandling idag. Oftast erbjuds psykofarmaka, något som visat sig ha sämre effekter för deprimerade personer över 65 år. Det finns alltså ett stort behov av att denna målgrupp erbjuds psykologisk behandling för sina besvär".

– Vi har precis börjat att rekrytera deltagare från den här målgruppen och i beskrivningen skriver vi "depression och nedstämdhet". Det kan bland annat vara att man känner meningslöshet och ett förlorat intresse för saker, man kanske har sömnproblem eller en förändrad aptit. Allt det kan vara symptom vid en depression, säger psykologstudenterna.

Verktyg och kunskap

Anmälan sker via hemsidan www.almstudien.se, och under tio veckor, med start i mitten av februari, kommer deltagarna att få en individanpassad KBT-behandling som genomförs helt över internet, vilket öppnar upp för deltagare från hela Sverige. De ansvariga studenterna hoppas kunna bidra med verktyg och kunskap för att förbättra situationen för de personer som anmäler sig.

– Man ska verkligen inte vara rädd för att delta eller kontakta oss, man kommer att få mycket hjälp. Det var ett större stigma att gå till psykologen förr, idag har det blivit mer normalt, det är ett sätt att må bra helt enkelt. Genom internet blir det ännu mer avdramatiserat, man kan till och med sitta hemma i en trygg miljö istället för att ge sig iväg någonstans, avslutar Malin Fröberg och Johanna Larsson.