• Anders Jonsson, vd för Tekniska verken, vänster i bild. I mitten ser vi vinnarna Stefan Blomqvist och Simon Nyberg samt Tekniska verkens ordförande Gösta Gustavsson. Foto: Sofia Sabel

Studentidé kan ge billigare uppvärmning

Stipendiet Årets Exjobb går till Stefan Blomqvist och Simon Nyberg från Linköpings universitet, som var bäst i kategorin teknik/naturvetenskap. Det är en av Svensk fjärrvärmes framtidssatsningar och uppmuntrar forskning inom områdena fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme. De belönas med ett stipendium på 20 000 kronor som överlämnades i samband med Svensk fjärrvärmes årsmöte.

Stefan Blomqvist och Simon Nybergs prisvinnande uppsats går under titeln Modellering och energieffektivisering av befintligt markvärmesystem och utfördes på Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, avdelning energisystem, i samarbete med Tekniska verken i Linköping. De har lagt fokus på väderlekens påverkan på ett markvärmesystems energibehov och potentiella styrmetoder för markvärme.

– Vi undersökte hur markvärmen fungerar i Linköpings innerstad och tog fram simuleringsmodeller för hur exempelvis väderleken påverkar energibehovet, förklarar Simon Nyberg, som nu arbetar på Tekniska verkens fjärrvärmeavdelning.

– Utifrån det provade vi att styra uppvärmningen på olika sätt och upptäckte att det med ganska enkla medel går att förbättra och effektivisera systemet avsevärt.

Behövd forskning

Det har forskats väldigt lite på markvärmeområdena de senaste två decennierna. Exjobbet visade att det med små investeringar går att minska energiförbrukningen med ungefär 30 procent, i vissa fall uppemot 50-60 procent.

– Det känns ju väldigt bra att få bekräftelse på att vi gjort något användbart under den här tiden. Vi nådde vårt mål att kartlägga problemet och komma fram till en lösning annat än att ha värmen på högvarv från oktober och framåt, oavsett temperatur. Nu kan vi prognosstyra temperauren. Vet vi på förväg att det kommer snö kan vi slå på värmen så att den genast smälter. Det här gör framkomligheten bättre i innerstaden, inte minst för synskadade, som känner av taktila plattor, och rullstolsburna. Det blir mindre slitage på golvet inne i butikerna, som inte behöver byta entrématta lika ofta under de snöiga månaderna. Mer kontroll på undercentralerna och styrning från kontrollrummet är lösningen, säger Stefan Blomqvist. Han är till skillnad från sin skribentkollega kvar på universitetet som lärare och forskare inom energisystem.

Samhällsnytta

– Det här arbetet kommer hela branschen till nytta, konstaterar Mile Elez, chef för division Energi inom Tekniska verken. Vi själva kommer definitivt att införa detta nya sätt att styra markvärmen. Det är ytterligare ett litet steg på vägen mot vår vision att bli världens mest resurseffektiva region.

Inom området ekonomi/samhällsvetenskap gick priset till Erik Bergman och Jonas Persson, för uppsatsen Hållbarhetsanalys av uppvärmningsalternativ – en jämförelse mellan fjärrvärme och värmepumpar ur ett kundperspektiv i Lunds kommun. Arbetet har utförts vid Lunds universitet, i samarbete med Kraftringen Energi AB.