Studier och arbete ska kombineras

De som inte har fullföljt gymnasiet och saknar gymnasiebetyg kan nu kombinera studier och arbete. Målet är att unga vuxna ska motiveras att återuppta sina gymnasiestudier och fortsätta läsa inom vuxenutbildningen. Satsningen riktar sig främst till ungdomar som är långtidsarbetslösa och har försörjningsstöd.

Under 2014 och 2015 pågår en satsning i Linköping med målet att unga som saknar gymnasiebetyg ska fortsätta studera. Personer mellan 20 och 29 år ska kunna studera halvtid och jobba halvtid, kommunen står för halvtidslönen. Jobben finns främst inom föreningslivet. IK Östria Lambohov är den första föreningen att ta emot en ungdom inom denna satsning.

Utanförskap

Karin Granath, verksamhetschef för arbetsmarknad på kommunens jobb- och kunskapstorg, berättar att de samarbetar med socialkontoret och kartlägger var ungdomarna finns.

– Det är viktigt att hitta dessa ungdomar som i dag lever i utanförskap, säger hon.

Jobb- och kunskapstorget arbetar nu med 20 personer som vill börja i höst. Under hela perioden kommer totalt 60 ungdomar att få kombinera studier med arbete.

Avdramatisera studierna

– Vi vill synliggöra för ungdomarna att det finns olika sätt att bli färdig med sin gymnasieutbildning, till exempel genom att läsa distanskurser.

Vuxenutbildningen är flexibel och det finns möjlighet till individuell studieplanering.

– Vi är angelägen att avdramatisera studierna, berättar Karin Granath.