•  Sankt Kors som äger Ebbeparkhar investerat i fritt Wifi i området. Foto: Tommy Pettersson

Surfa fritt i Ebbepark

Ebbepark kommer att bli en centralt placerad stadsdel med både bostäder, kommersiella lokaler och kontorsfastigheter.

Det centrum nära läget gör Ebbepark till en tillgänglig stadsdel för såväl företag, boende och Linköpingsbor i allmänhet. Även om bygget inte är igång händer det saker i parken.

Tilldelad tillgång

Nu ska det kommunala bolaget Sankt Kors som äger Ebbepark investera i fritt Wifi i området så att alla som befinner sig där ska surfa fritt. Det ska bli enkelt att koppla upp sig och ingen registrering krävs. Däremot är surfhastigheten och hur stor surfpott som en användare får tilldelad begränsad. När surfpotten är uppnådd går surfhastigheten ner. Sedan januari i år har det startats 35 546 sessioner i Linköping WiFi och användarna har surfat fritt i 1 849 160 minuter.

– Vi gör det här för att öka tillgängligheten till nätet, framför allt för besökande till våra hyresgäster. Ebbepark är den första utemiljön vi kopplar upp. Det ska vara en öppen arena och då är det självklart för oss att även erbjuda fri tillgång till internet i hela området, säger Daniel Jonsson, fastighetschef på Sankt Kors.

Musikhjälpen först

Linköping Wifi finns sedan tidigare på många publika platser i Linköping. Det var inför Musikhjälpen i december 2015 som de första delarna av Linköping Wifi lanserades på Stora Torget, Trädgårdstorget, Lilla Torget och i S:t Larsparken.

I Linköpings city betalar kommunen för accesspunkterna som är placerade i de centrala parkerna runt domkyrkan, stadshuset, slottet, Konsert och Kongress samt Trädgårdsföreningen. Fastighetsägarna finansierar de delar av nätet som täcker torgen och handelsstråken i centrum. Sankt Kors har förutom utomhusmiljön i Ebbepark även valt att etablera Linköping Wifi i ett flertal av sina fastigheter, till exempel i Mjärdevi Center, Cleantech Park och Vreta Kluster.

– Att olika privata och offentliga aktörer tillsammans finansierar och ökar spridningen av Linköping Wifi ser jag som ett bevis på att det finns en samsyn kring vikten av att erbjuda besökare, kunder med mera fri tillgång till internet med hjälp av surfzoner i publika miljöer, säger Fredrik Eriksson, it-strateg på Linköpings kommun och initiativtagare till Linköping Wifi.