• Ida Niklasson är konstnären som plockar upp vardagshändelser och låter dem inspirera i konsten. Foto: Fanny Miles
  • I det enkla och sparsmakade finns det vackra. Foto: Fanny Miles
  • Penslarna i sin givna glasburk. Foto: Fanny Miles

Surrealism ur vardagen

Ambitionerna är riktade mot att bli kriminolog men livet har också gett Ida Niklasson förmågan att med pensel i hand måla detaljerat, fängslande och inspirerande surrealistiska motiv.

Vardagen går främst åt till studierna innehållandes fristående kurser med målet att bli kriminolog, men vardagens händelser tillåts också skildras på bild.

– Jag ser konst som en flyktväg. Det jag har upplevt genom livet målar jag, berättar Ida Niklasson.

Lunnevad blev startskott

Åren på Lunnevad tillät henne att utvecklas och som hon själv kallar det, att blomstra.

– När jag gick i högstadiet spenderade jag mycket tid i bildsalen. Min lärare tyckte att jag hade fallenhet för måleri. Men det var när jag började på Lunnevad som jag verkligen blomstrade. Min lärare Lars Hoffsten har en stor del i det och vi har kontakt även i dag, säger Ida.

Konkreta material med penseln

Målningarna är av tusch, akryl och grafiska tryck. Ida förklarar att hon blandar in andra material ibland, som exempelvis sidenband. Ett mjukt och verkligt material som skapar en slags närhet till tavlan. Många av verken talar om Idas liv och fyller upp en stor plats i hennes hem, trots att hon sållat bland verken och gjort sig av med en del.

– Mycket av det jag genomlevt syns i min konst. Det har varit en del smärta men i dag har jag kommit underfund med vem jag är och vart jag vill i livet, berättar hon medan ansiktet skiner upp.

Vill bidra till samhället

Hon har funnit sina passioner. Att satsa på kriminologi bottnar i en fascination över hur tankegångarna ter sig hos en person som väljer att begå ett brott. Konsten, den finns alltid kvar hos Ida. Då och då väljer hon att visa sina verk under olika utställningar och ibland skapar hon konst utifrån ett visst tema.

– Jag har haft en del utställningar till förmån för kvinnojourer tidigare. Ett kommande tema som jag hoppas att det kan bli en utställning av är handikapp och funktionshinder. Genom den utställningen hoppas jag kunna bidra med pengar till organisationer och forskning, berättar hon. Penseldragen slutar aldrig sin resa över canvasen och signaturen Ida Niklasson torkar nog aldrig ut.

Faktaruta: Vill man komma i kontakt med Ida eller bara kika på hennes konst kan man besöka: about.me/Ida.Niklasson