• Ekobrottsmyndigheten har nu funnits i Linköping i drygt ett år. Foto: Patrik Ekström
  • Magnus Råsten, Lars Fredén och Lotta Boo sätter stopp för ekobrott. Foto: Patrik Ekström

Svartjobb kan stå dig dyrt

Sedan förste juli 2013 finns nu Ekobrottsmyndigheten i Linköping. På den korta tid man funnits i sin nuvarande form har man ändå löst en hel del ekobrott.

Ett ekobrott kan vara komplicerat och mycket svårlöst. Det står klart ganska omgående när man pratar med kammaråklagaren Lotta Boo.

– I många fall så är det ganska svårt att följa pengflödet när de vandrar i flera led och utomlands. Då får man sätta sig och titta riktigt ordentligt. Ofta handlar det om ett större brott och om mera betydande summor i dessa fall. Men vi tittar även på mycket annat. Bland annat företagskonkurser där en tredjedel av dessa kan ha ett brott i botten men lika ofta handlar det om okunskap eller att man inte riktigt orkat sköta bokföringen också då företaget börja gå dåligt. Det är även en följd av att allt flera startar företag och då istället för att gå arbetslös, menar Lotta Boo och får medhåll av Magnus Råsten som är polisoperativchef samt Lars Fredén som jobbar som ekorevisor.

Ställ krav på företagarna

– Här borde man ställa krav på dem som uppmanar företagande och som gjort det lättare att starta företag samt att göra dem som startar upp en verksamhet medvetna om att det faktiskt är brottsligt att inte sköta sin bokföring, att inte betala moms, skatt och eller arbetsgivaravgifter. Hade de som startat upp en verksamhet varit medvetna om detta så hade man slupigt mycket tragik, menar Lotta Boo vidare. Magnus Råsten å sin sida har, bland annat, till uppgift att ta ett grepp om hur det ser ut med den ekonomiska brottsligheten i länet.

Ser likadant ut

– I stor sett ser den ekonomiska brottsligheten likadan ut över hela landet med det undantaget att vi inte har några insiderbrott att tala om här. Vi ser det också som väldigt viktigt att stoppa den organiserade brottsligheten från att få fäste i vårt område. De kriminella gängen vill ju gärna etablera sig i olika branscher och då helst i sådana som är seriösa eller i vart fall verkar vara det och på så sätt få ett helt annat sätt att kunna driva sin verksamhet. Svarta pengar är något som engagerar och sådant som det pratas om kring köksbord och på arbetsplatser.

– I och med att man infört Rut och Rot-avdrag så har mycket svartjobb i de branscherna försvunnit vilket är positivt och som även visar på att folk faktiskt vill göra rätt. Fusket inom byggbranschen har nog i stort upphört skulle jag tro, understryker Magnus Råsten med önskvärd tydlighet och vi fortsätter att prata om svarta pengar och vad sådant kan föra med sig.

Svartjobb kan bli dyrt

– Anlitar man någon för att jobba svart så finns det inga försäkringar som gäller och man har även ett arbetsgivaransvar och det tänker man nog inte på. Sedan ska man veta att om man håller på att betala svart så stöder man indirekt det organiserade brottsligheten, avslutar Magnus Råsten vårt samtal. Samtliga vid borde menar att de nu har en bra verktygslåda som ger dem möjlighet att agera och detta tillsammans med flera andra myndigheter. Det finns, som både Lotta Boo, Lars Fredén och Magnus Råsten menar, mycket att vinna på att stoppa den ekonomsiska brottsligheten.