• Ylva Johansson och Suzanne Sjöqvist fick ta emot röda rosor. Foto: Tommy Pettersson

Svenska modellen ska utvecklas

Extratjänsterna ska utökas

I år fick Socialdemokraterna i Linköping arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) som huvudtalare under förstamajfirandet.

2017 gick tåget under parollen "Svenska modellen ska utvecklas - inte avvecklas". Firandet startade som det gjort så många gånger förr om åren på Borggården där flera fackförbund och föreningar samlades för olika peppande aktiviteter. Från Borggården gick tåget sedan genom staden med destination St Larsparken.

Socialdemokratin i medvind

Ylva Johansson pratade i sitt förstamajtal om regeringens förslag till ändring i etableringsuppdraget för att minska byråkratin, få större flexibilitet men också för att kunna ställa mer tydliga krav på individen om utbildning bland annat. En nyhet presenterades också av etableringsministern efter sitt framträdande.

– Vi arbetar just nu på att få till mer pengar för en utökning av Extratjänsterna så att de tjänsterna ska finnas även i andra delar av samhället som till exempel den ideella sektorn, kyrkan, kulturlivet och barn o ungdomssektorn, berättade Ylva Johansson vidare.

– Det är endast tre procent av de kortutbildade som går vidare till utbildning eller jobb och därför måste vi vända på den utvecklingen annars kommer etableringen inte att fungera.

Stipendium till SSU

Eva Lindh, ordförande för Socialdemokraterna i Linköping var först uppe i talarstolen och höll  ett anförande. Sedan tog ordförande för SSU i Linköping, Jessika Lindström, över scenen med ett engagerat  tal.

– Det ser bra ut i partiet just nu i Linköping. Vi har väldigt många människor som engagerar sig, är ute och knackar dörr för att prata om vår politik. Titta bara idag hur många som slöt upp för att fira vår högtidsdag, säger arbetarkommunens ordförande Eva Lindh.

Facklig talare i år var Suzanne Sjöqvist från Kommunal. Efter talen följde en utdelning av Arbetarrörelsens stipendium som i år gick till SSU Linköping för deras arbete.