• Glada grisar ger gott kött. Foto: Lena Dahlberg
  • Allt fler väljer kyckling och höns på tallriken. Foto: Kajsa Nilsson

Svenskar gillar svenskt kött

Ny statistik från Jordbruksverket visar att svenskt kött från fågel, gris och nöt fortsätter att plocka marknadsandelar mot det importerade. 

Den ökade efterfrågan på svensk kött ser ut att hålla i sig. Detta trots att prisskillanden mellan mellan Sverige och flera andra EU-länder är större än normalt. Dock konstaterar Jordbruksverket kunder och konsumenter i Sverige är lite mindre känsliga och kanske lägger en extra krona när de köper sitt kött. Detta har flera orsaker men saker som hållbarhet, hälsa och trygghet tycks ha ökat i betydelse. Förbrukningen av kött är inte detsamma som konsumtionen av kött. Förbrukningen avser åtgången i slaktad vikt, detta innebär att slaktkroppen är urtagen men att bland annat ben, senor och putsfett ingår i förbrukningssiffran.

Mer nöt togs in

Under 2015 ökade den svenska produktionen av nötkött till 133 100 ton. Samtidigt steg importen av nötkött med mer än dubbelt så mycket, 3 800 ton, till 139 400 ton. I och med detta så slår nötköttsimporten nytt rekord och överträffar både 2014 och den tidigare rekordnoteringen från 2013.

Fläsket äger

Förbrukningen av griskött minskade med 1,6 procent till 334 500 ton. Samtidigt sjönk den svenska produktionen av griskött med 1,0 procent till 233 500 ton och importen minskade 3,8 procent. Trots att importen av fågelkött ökat under många år har även den svenska produktionen växt, vilket beror på stigande efterfrågan på fågelkött och framför allt kyckling.

Mer fågel

Förbrukningen i slaktad vikt ökade 4,8 procent till 219 500 ton. Samtidigt steg produktionen med 5,9 procent till 145 900 ton och importen med 2,1 procent.