• Jakob Björneke vill vinna valet i höst. Foto: Stefan Hedström

Sveriges bästa skolkommun 2020

Socialdemokraterna i Linköping startar upp valrörelsen med att skriva ett kontrakt med framtiden. En av kontraktspunkterna är att bli bästa skolkommun 2020.

Jakob Björneke är kommunalråd för Socialdemokraterna i Linköping, vice ordförande för barn- och ungdomsnämnden. Han är dessutom särskilt ansvarig för skolfrågor i sitt parti. Nu är han oroad över den skolpolitik som alliansen bedrivit både lokal och på riksplan. Resultaten sjunker och segregationen ökar menar Björneke vid en pressträff i Stadshuset.

Går med vinst

– Man ska komma ihåg att Linköpings kommun går med 600 miljoner i vinst men att man har sparat på skolan under flera år nu och besparingarna kommer att fortsätta under de närmaste åren. Detta medan segregationen ökar och resultaten blir allt lägre och detta främst på gymnasienivå. Läsförståelsen är tredje sämst i världen, understryker Jakob Björneke med önskvärd tydlighet. Nu föreslår Socialdemokraterna i Linköping flera åtgärder i sitt framtidskontrakt för att komma tillrätta med dåliga resultat och neddragningar.

Bäst i Sverige

– Vi vill att Linköping ska bli landets bästa skolkommun 2020 och vi har flera punkter som vi vill lyfta fram. Alla som lämnar grundskolan ska gå ut med behörighet till gymnasieskolan. Inga 20-åringar ska sakna sysselsättning i form av arbete eller studier. Kunskapsresultaten ska öka spridningen mellan elevers resultat ska minska. Alla elever ska kunna läsa och förstå en text enklare texter i årskurs ett i gymnasiet. Vi föreslår därför mindre klasser, läxhjälp till alla och att man höjer kunskapsresultaten genom att minska segregationen. Vi vill även investera i lärarkåren samt att det inrättas en lokal skolkommission, avslutar Jakob Björneke och menar att detta är en bra grund för att driva skolpolitiken framåt och Socialdemokraterna i Linköping mot en valseger.