• Anna Lövsén, divisionschef för Vatten, uppger att reningseffekten fastställts till 90 procent. Foto: Rebecca Björkholm

Sveriges första fullskaliga reningsanläggning

Tekniska verken går i bräschen • Bygget påbörjades i måndags

Tekniska verken i Linköping blir först i landet med att bygga ett fullskaligt reningsverk för läkemedelsrester i avloppsvattnet. Ozonreningsanläggningen blir ett integrerat steg i reningen på Nykvarnsverket. Bygget, som beräknas kosta 25 miljoner, påbörjades i måndags och förväntas vara klart för att tas i bruk i slutet av nästa år.
– Genom det fullskaliga reningsverket kan vi förbättra miljön både lokalt, regionalt och globalt, säger Anders Jonsson, Tekniska verkens vd.
Läkemedelsrester, som lämnar kroppen via urin och avföring, kommer ut i naturen via avloppsvattnet och påverkar vattenmiljön negativt.
 Som exempel orsakar hormoner i p-piller problem med fiskars förökning och antibiotika kan ge upphov till multiresistenta bakterier.

Ozonrening

Under de två senaste åren har Tekniska verken i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet bedrivit ett projekt där pilotförsök utförts för att utreda en metod som med hjälp av ozon renar avloppsvatten från läkemedelsrester. 
Metoden reducerar avsevärt utvalda grupper av läkemedelssubstanser, till exempel hormoner, antibiotika, ångestdämpande preparat samt smärtstillande mediciner. Dessutom dödas eventuella resistenta bakterier som redan hunnit bildas.

90 procentig effekt

Anna Lövsén, divisionschef för Vatten, berättar om projektet.
– Vi har gjort ett noggrant urval och metoden är väl testad för de specifika förhållanden som råder just här på avloppsvattnet i Linköping. 
Vi har fått fina resultat i försöksstudien. 
Reningseffekten av läkemedelsrester har fastställts till 90 procent, säger hon.

25 miljoners prislapp

Metoden ozonrening innebär att läkemedelssubstanserna oxideras sönder med hjälp av ozon.
– Inga giftiga biprodukter uppstår utan eventuella restprodukter omvandlas till syrgas, uppger Anna Lövsén.
Nu har Tekniska verkens styrelse beslutat att låta bygga en fullskalig ozonreningsanläggning. Den totala kostnaden för investeringen räknas landa på 25 miljoner kronor. Med den nya reningsprocessen ökar den årliga kostnaden med 4,3 miljoner kronor, vilket motsvarar 35-40 öre per kubikmeter. 
Kostnaden för den utökade reningen beräknas för en genomsnittlig villaägare ligga kring 70 kronor per år. 
Anders Jonsson betonar dock att detta ligger inom beräknad budget.
– Det är viktigt att miljöfrågan tas på allvar och att våga gå i spetsen för utvecklingen. 
Vi bidrar nu med kunskap till reningsverk i hela Sverige, säger Gösta Gustavsson, Tekniska verkens styrelseordförande, stolt.

Rebecca Björkholm