• Anders Ljungstedts gymnasium delar ut broschyrer. Foto: Johanna Thorén
  • Annelie Hjalmarsson representerar Leanlinks Råd och Stöd. Foto: Johanna Thorén
  • Gina Isik lärare på Slaka grundskola. Foto: Johanna Thorén
  • Lena Tuffin arbetslivs koordinator i Linköpings kommun. Foto: Johanna Thorén

Ta vara på din framtid...

I Missionskyrkan ädge nyligen arbetsmarknadsdagarna. Lokalen var fylld av elever från sjätte klass och uppåt. Under dessa dagar får elever prata med representanter från olika gymnasieskolor och vidgar sin kunskap om olika utbildningar och får fördjupad valkompetens till deras egna gymnasieval.

På plats finns inte bara representanter från gymnasieskolor utan även från kommunen. Annelie Hjalmarsson jobbar för Leanlink inom området Råd och Stöd, där erbjuds stöd till människor i alla åldrar som har någon funktionsnedsättning, psykisk ohälsa eller sociala och personliga problem. Hjalmarsson är familjepedagog och fokuserar på individ och familj omsorg. Hon arbetar i Skäggetorps området med att hjälpa och stötta individer och familjer. I Missionskyrkan finns de eftersom;

- Vi försöker peppa ungdomar som ska söka till gymnasiet, berättar Hjalmarsson.

Det bästa med Hjalmarssons arbete är rörligheten, hon kan byta verksamhet vilket bidrar till större frihet, variation och möjlighet till att pröva olika saker. Hjalmarsson har arbetat på både fritids och skola tidigare och förklarar att hon även nu kommer fortsätta röra sig mellan olika karriärers grenar.

Arbetslivs koordinator

Lena Tuffin, arbetlivs koordinator i Linköpings kommun, fanns även på plats. Hon ser till att studie- och yrkesvägledare får stöd, samt att elever får det stöd och den hjälp de behöver för att välja gymnasium. Arbetsmarknadsdagarna ska, enligt Tuffin, komplettera yrkesvägledare på skolor så att elever får egna idéer och erfarenheter och på så sätt öka chansen för dem att göra ett fritt val. Enligt Tuffin är neutraliteten hos studievägledare viktig, de ska ge exempel på skolor och utbildningar men ska även uppmuntra och lyssna på elevernas egna förslag. Det Tuffin anser är det bästa med hennes arbete är dels att eleverna lyssnar och får större möjlighet och insikt i sina egna val. Samt att ge eleverna själva en chans och se deras förmåga att skapa sin egen framtid.

Uppskattas

Gina Isik är mentor på Slaka grundskola och hon besöker arbetsmarknadsdagarna för andra året med sina elever. Hon tackar ja och tar med sina sjätteklassare till mässan eftersom hon tycker eleverna ska få så mycket insikt som möjligt, samt anser hon att det är en bra förberedelse för högstadiet. Arbetsmarknadsdagarna har även involverat några av elevernas föräldrar berättar Isik. Föräldrarna har berättat om deras yrken och egna arbetserfarenheter inför klassen. Något av det bästa med mässan enligt Isik är mötet med utställarna/gymnasierepresentanterna. Eleverna får höra om de olika utbildningarna och kan ställa frågor vilket Isik beskriver är spännande för dem. Hon berättar även att eleverna får chans att känna sig vuxna och att de kan ta steget ut i vuxen världen. Att komma till mässan tycker Isik bidrar till att lugna eleverna för skolvalen som kommer.