• Sjukvårdsnämndens ordförande Lasse Pettersson (VL). Foto: Tommy Pettersson

Tandvårdsval för barn och ungdomar

Nyligen sammanträdde Landstinget i Östergötlands Hälso- och sjukvårdsnämnd och bland annat togs allmäntandvård för barn och ungdomar upp på dagordningen.

I våras beslutade nämnden om vårdval inom allmäntandvården för barn och ungdomar. En regelbok har tagits fram och innehåller bland annat uppdrag allmäntandvård för barn och ungdomar, tandvårdens generella villkor, ersättningsregler, uppföljningsplan, listningsregler, allmänna villkor och auktionsvillkor. Vårdvalet kommer att tas i bruk från och med första januari nästa år.

Valfrihet inte nytt

– Valfrihet inom allmäntandvården för barn och ungdomar är inget nytt inom Landstinget i Östergötland. Det som sker nu är snarare ett förtydligande av åtagande och rutiner inom detta område. Vi har sett att konceptet fungerar, vilket hjälper oss att nå målet om förbättrad munhälsa i länet, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Lasse Pettersson (VL) i ett pressmeddelande.

Tandvårdsstöd

Det avtal som LiO i dagsläget har med 3D Dentomed AB och Oral Care AB kommer att förlängas. Verksamheter som berörs är uppsökande verksamhet till äldre och funktionshindrade som omfattas av landstingets tandvårdsstöd.