• Simhallsbygget sväller ut och ger mindre utrymme för bostadsområdets utveckling. Foto: Patrik Ekström

Tänk efter om simhallens storskalighet

Den planerade simhallsanläggningen vid Hamngatan har steg för steg blivit alltmer omfattande. Nu håller man på att planera för en mega- simhall med åtta olika bassänger. Projektet är kostnadsberäknat till 770 miljoner kronor, lägger man med markvärdet är man uppe i drygt 1 000 miljoner.

Det är dags att stanna upp och fundera över om man inte bör skala ner det hela en del. Vi har nyligen i Linköping byggt en fotbollsarena och de fel som man gjorde där i planeringen är man nu på god väg att återupprepa. När det gäller fotbollsarena byggdes den för att klara ett EM för damfotboll. I Linköping investerades i permanent läktarkapacitet där man i andra städer nöjde sig med att bygga en del läktare provisoriska. För mycket kommunala resurser går därmed till lokalkostnader och för lite till själva verksamheten. Läktarkapaciteten borde byggts upp successivt i takt med behovet. Man bör inte investera i kapacitet som nyttjas endast vid ett fåtal tillfällen, sedan må det gälla fotbolls- EM eller inomhus SM i simning.

Koncentration

Koncentration av 8 olika bassänger till en geografisk plats blir inte bra. Linköping är en stor kommun och det är ett värde i att det finns simytor på flera håll i kommunen. Kan inte undervisningsbassängen ligga i Glyttinge? Kan inte rehab-bassängen ligga i de södra stadsdelarna? Är det rimligt att kommunen bygger ännu ett gym, på en marknad där det kanske finns 25 olika gymanläggningar? Behöver vi verkligen ha läktare för 1000 personer, har vi inte nog med överstora halvtomma läktare i kommunen? Är det inte bättre att lägga äventyrsbad med rutschbanor i en separat anläggning och låta kommersiella intressen stå för denna del?

Mindre simhall

Kommunen borde nöja sig med att bygga en simhall vid Hamngatan som är lika stor som den befintliga, en kostnad på cirka 200 miljoner. Vill man bygga ett gym invid simhallen bör detta finansieras kommersiellt och inte med skattemedel. Man bör skjuta ambitionen på en 50 meters bassäng inomhus med stor läktare på framtiden. Man kan nöja sig med att arrangera SM och andra simtävlingar utomhus i Tinnerbäcksbadets 50 meters bassäng under en tid framöver.

Äventyrsbad

Kommunen bör vidare välja ut en tomt i närheten av nya resecentrum där man kan bjuda in till anbudstävling för ett stort äventyrsbad finansierat med privat kapital. Detta kan mycket väl förläggas i anslutning till ett nytt spa-hotell. Möjligen skulle man kunna få in en 50 meters bassäng i en dylik anläggning. Närheten till resecentrum ger underlag för en bredare kundkrets från hela regionen. Därutöver bör man sprida investeringar i de övriga bassängerna till två mini- simhallar i till exempel Glyttinge och Ekholmen/ Berga. Även dessa mindre anläggningar bör man titta på om de inte kan överlåtas till privata företag som får optimera byggnationen så att verksamheten går runt ekonomiskt.

Kärnverksamhet

En mindre anläggning ger bättre förutsättningar för planering av det nya bostadsområdet på Folkungavallen. Det blir mindre problem med trafikföringen om man inte koncentrerar alla simytor till en plats i kommunen. Det blir även mindre av bilåkande om man sprider ut bassängerna att det blir bekvämt gång- cykel avstånd för de flesta.

Sveriges kommuner står inför stora åtaganden framöver, då gäller det att fokusera på kärnverksamheten, välja bort det som inte är allra nödvändigast och låta privata företag stå för mer av risk och kostnader för de mer perifera behoven, typ äventyrsbad, gym, läktare och spa-hotell.

Michael Cocozza