• Christer Mård är nöjd över att utbildningen blivit certifierad. Foto: Tommy Pettersson

Teknikcollege tog ett kliv framåt

Flygutbildningar godkända

Teknikcollege, ursprungligen ett förslag från IF Metall, samlar utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Syftet är att stärka industrins tillväxt och kompetensförsörjning.

Efter en startsträcka där arbetsgivarorganisationer och IF Metall kämpat för ett erkännande från utbildningssamhället kom man slutligen in i systemet. Det är Industrirådet som står för certifieringen och står också bakom Teknikcollege. Industrirådet består av ledande företrädare för svenska arbetsgivare- och arbetstagarorganisationer inom industrisektorn, bland andra Teknikföretagen och IF Metall.

Utvecklas ett varv till

I förra veckan kunde Flygteknikutbildningen och yrkeshögskoleutbildningen till helikoptertekniker på Anders Ljungstedts gymnasium som är en del av Teknikcollege Östergötland ta emot det glädjande beskedet att man är certifierade. Certifiering innebär att utbildningar har granskats och kvalitetssäkrats utifrån tio kvalitetskriterier som teknik- och industriföretag har tagit fram.

– Teknikcollege och dess yrkesutbildningar är mycket bra för Linköping. Dels ger det ungdomar goda chanser att få jobb och dels ger det företagen rätt kompetens och förutsättningar för att kunna växa. Nu förstärks dessutom Linköpings roll som flyghuvudstad när flygteknikerutbildningen certifieras, säger Christer Mård (L), kommunalråd med ansvar för arbetsmarknadsfrågorna.

På Malmen

Riksföreningen Teknikcollege Sveriges styrelse har alltså beslutat att godkänna ansökan om certifiering av Flygteknikerutbildningen på Anders Ljungstedts gymnasium i Linköping. Det formella beslutet om certifiering kom på torsdagen. Under fredagen firade Teknikcollege den nya certifieringen samtidigt som man firade tioårsjubileum både för Teknikcollege Östergötland och för konceptet nationellt.

– Utbildningarna är mycket attraktiva och väl fungerande samt intressanta för SAAB och övriga företag inom Flygklustret, som konkurrerar med flygplatserna om att anställa eleverna efter examen. Det är därför Teknikcollege Östergötland har valt att ansöka om att få införliva dessa utbildningar i vårt lokala samarbete i Linköping och i det regionala samarbetet. Beskedet kom perfekt i tiden eftersom vi firade återcertifieringen av Teknikcollege Östergötland tillsammans med våra elever på alla skolorna i regionen, säger Mia Hasselgren-Lundberg Affärsområdeschef för Kompetens, nätverk och processledare på Teknikcollege i Östergötland.

Teknikcollege Östergötland består av elva skolor i åtta kommuner: Linköping, Norrköping Åtvidaberg, Mjölby, Motala, Kinda, Finspång och Katrineholm. Teknikcollege Östergötland erbjuder 21 gymnasieutbildningar och tre yrkesvux-utbildningar. I hela landet finns 150 certifierade utbildningsanordnare och över 3000 samverkansföretag.