• Anders Jonsson är nöjd med samrbetet med Torpheimer gruppen. Foto: Tommy Pettersson

Tekniska verken fortsätter med Torpheimergruppen

Tekniska Verken fortsätter sitt samarbete med Torpheimergruppen som inleddes i höstas.

Det finns även tecken som tyder på attdet kommunala bolaget kommer att bilda nytt bolag ihop med Torpheimer gruppen så småningom.

Energieffektivisering först

Tekniska verkens Driftum och Torpheimergruppen ingick ett samarbete för energieffektivisering för en tid sedan och nu pratar man vidare om ett utvecklat samarbete bolagen emellan.

I mitten av oktober, tecknade Tekniska verken Driftum och Torpheimergruppen ett samarbetsavtal. Syftet med det samarbetet är att ta krafttag för att minska energiförbrukningen i regionen.

– För att vi ska lyckas skapa en resurseffektiv region och verka för att nå det uppsatta EU-direktivet, som innebär att vi inom Sverige ska bli 20 procent mer energieffektiva fram till 2020, behöver vi ta ett samlat grepp. I Torpheimergruppen har vi hittat den samarbetspartner som kompletterar vår kompetens på ett optimalt sätt, säger Anders Jonsson, vd för Tekniska verken.

Dotterbolaget Driftum

Tekniska verken och dess dotterbolag Driftum har drivit verksamhet inom energieffektivisering i närmare tio år. På egen hand har bolagen inte lyckats nå sina mål med verksamheten. Tillsammans med Torpheimergruppens entreprenörskunnande och erfarenhet från branschen finns nu förutsättningarna för att kunna tillgodose marknadens behov.

– Tekniska verkens spetskompetens i energifrågor ligger i huvudsak i driftsäker leverans och produktion av nyttigheter fram till fastigheterna, medan vi har kompetensen innanför fastigheternas väggar. Tillsammans kan vi erbjuda en helhetslösning som ger maxi-mal kundnytta, säger Lars-Göran Torpheimer, vd Torpheimergruppen.

Strategiskt val

Driftum har under en längre tid letat efter en strategisk samarbetspartner och man har tittat både på nationella och regionala aktörer.

– Att vi valde att samarbeta med Torpheimergruppen beror på deras höga kompetens och starka position på den regionala marknaden. Vi har också en samsyn kring vad vi vill åstadkomma med samarbetet och det är att bli en katalysator för energieffektiviserings-tjänster som bidrar till att skapa världens mest resurseffektiva region. Samarbetspro-jektet omfattar i nuläget en period om tre år, säger Anders Jonsson som också säger att man i framtiden kan tänka sig att väcka frågan om ett gemensamt bolag med Torpheimer.