Tekniska verken ökar på sitt ägande

I Mjölby-Svartådalen Energi

En omfattande ägarförändring kommer att ske i Mjölby-Svartådalen Energi AB (MSE) under månadsskiftet april/maj 2017. ÄgarnaMjölby kommun och Tekniska verken arbetar med att under våren göra ett majoritetsskifte. Mjölby äger idag 55 procent, Motala 10 procent och Tekniska verken 35 procent.

I den nya ägarkonstellationen skulle Mjölby kommun bli ägare till 49 procent och Tekniska verken i Linköping bli majoritetsägare till 51 procent.

Mjölby kommun, Linköpings kommun, Tekniska verken i Linköping och Motala kommun har under en period fört diskussioner om ägandet i det samägda energibolaget (MSE). Motala kommun talade om under 2016 att man ville lämna sitt ägande helt och hållet.

Starkare roll i regionen

Energibranschen står inför omfattande förändringar exempelvis när det gäller reglering, lönsamhet och investeringar. För att möta de framtida utmaningarna krävs ett ägande som möjliggör regional samordning bland annat.

Med Tekniska verken som majoritetsägare skapas bättre förutsättningar för utökad samverkan, utveckling och realiserande av synergier med en fortsatt stark förankring i samhällsbyggandet i Mjölby kommun.

– Med denna affär säkerställer vi fortlevnaden för Mjölby-Svartådalen Energi AB. Vi har tillsammans med Mjölby kommun ett intresse av att MSE bidrar i regionen för att fortsätta den positiva utveckling vi har i vårt närområde, säger Kristina Edlund (S), kommunstyrelsens ordförande i Linköping.

– För både Tekniska verken och MSE betyder det här att vi tillsammans stärker vår regionala roll. Ett utökat samarbete kommer att skapa synergier till gagn för båda bolagen. Genom den samlade styrkan och kompetens som våra medarbetare har, kommer det att bli ännu bättre för kunderna vilket är till gagn för regionens utveckling, säger Anders Jonsson, vd för Tekniska verken.

Mjölby blir kvar

Genom att fortfarande ligga kvar med 49 procent markerar Mjölby kommun sitt engagemang och tro på bolagets framtid som en nödvändig del i kommunens fortsatta tillväxt.

– MSE är ett välskött bolag, vi vill ge dem ännu bättre förutsättningar att möta framtiden, säger Cecilia Burenby (S), kommunstyrelse ordförande i Mjölby kommun. Jag tror att den här ägandeformen kan bli bra, men det behövs fortfarande en förankringsprocess i de olika politiska partierna och vi är inte klara med aktieägaravtalet.