Tekniska verken pressar priserna

Ny färg på sopbilen nästa år

Efter 14 år får Ragn-Sells tacka för sig som Linköpings entreprenör för hämtning av hushållssopor. In kommer det stora norska företaget Renonorden som erbjöd ett lägre pris för tjänsten.
– Vår förhoppning är att det inte kommer bli någon förändring för kunderna, bara att det istället för gröna bilar kommer röda. 

Att de kör på biogas var ett krav i upphandlingen, säger Fredrik Remneblad, affärsområdeschef på Tekniska verken.

Ekonomisk fråga

På årsbasis sparar man 5 miljoner kronor med den nya entreprenören. Det var avgörande för valet av Renonorden.

– Vi har varit nöjda med nuvarande entreprenör och vi tror att den nya entreprenören kommer att göra ett lika bra jobb eller ännu bättre. 

Vi ville pressa priset men kvaliteten är viktig och kunderna ska ha samma service som tidigare, säger han.

Femårsavtal

Det nya avtalet med Renonorden börjar gälla den 1 april 2016 och fem år framåt. Det finns optioner att förlänga avtalet med fyra år, ett år i taget. Renonorden är i dag Sveriges största operatör för insamling av hushållsavfall och har 5 miljoner kunder i 240 kommuner i Norge, Danmark, Finland och Sverige.

– Vi är självklart glada att Tekniska verken valde oss. Upphandlingen av insamlingen i Linköping har varit vår stora prioritering under 2015 och gör att vi från 2016 sköter insamlingen i fyra av landets fem största kommuner. 

Vi kommer att göra allt för att ge en bra service till Linköpingsborna med våra röda bilar och ser fram emot att samarbeta med Tekniska verken, säger Fredrik Flodin, marknadschef på Renonorden.