• Göthe återvänder gärna till Folkets Hus - Konserhustiden och platsen som väcker minnen till liv. Foto Juulia Kimell
  • Under rekordåren tycktes alltig vara möjligt. Foto: Julia Kimell
  • Göthe återvänder gärna till Folkets Hus - Konserhustiden och platsen som väcker minnen till liv. Foto Juulia Kimell
  • Tre kommunalråd samlade igen vid boksläppet. Göthe, John-Eric kroon och Sven Lindgren. Foto: Elin Ohlson

Tiden när allting var möjligt

I vår gravt digitaliserad och moderna värld sprider sig en historielöshet som förmodligen beror på att vi drunknar i information och självupptagenhet. Fånga dagen och helst för mig själv tycks gå före reflektion och och gemenskapande aktiviter ”in real life”.

Att försöka skapa sig en indentitet utan att förstå sina lokala rötter är som att färdas utan mål och anlägga vägen under tiden man går på den. Familjen, kulturen, kärleken och politiken är viktiga faktorer för hur man formas som människa. I dag är politiken och därmed också stora delar av demokratin undanträngda till mediala utspel i nuet. Ängsliga poltiker och partier tävlar om väljarnas gunst i ideologilösa utspel för att klättra några procent i opinionsundersökningar.  frågan om det var bätttre förr är en idiotisk fråga men varför har vi slutat att ta del av historiska erfarenheter?

Politiker under rekordåren

Det är därför befriande att samtala med en mogen man som har varit med förr i politikens centrum. Göthe Andersson.

Mellan 1962 och 1991 var Göthe verksam som politiker och mellan 1972 och 1991 var han kommunalråd i ledande ställning. Det var under den perioden som Linköping växte om Norrköping befolkningsmässigt. Hur formades den politiska människan Göthe?

– Jag hade en trygg uppväxtmiljö och hade kloka och förnuftiga människor runt omkring mig och jag blev tidigt intresserad av politik och gick med i SSU, berättar Göthe Andersson vidare.

– När jag växte upp var det fattigt, eländigt och det födde naturligtvis mitt intresse för att vara med och förändra. Även min tid i målareyrket har format mig.

En tid av förändring

Det var en tid av kraftig tillväxt men också en tid av mindre smickrande politiska händelser. Lokalhistorisk intresserade människor kommer ihåg kommunalrådet för hans fräcka utspel att bygga bort bostadskö och barnomsorgskön annar skulla han klättra up i Domkyrkan och bada i Stångån.

– Jag kom till Linköping 1962 som målarnas ombudsman. I Linköping möttes jag av en stark arbetarrörelse och Folket Hus var den självklara mötesplatsen.

Kommunalrådet Andersson har enbart fokuserat på tillväxtfrågorna och de faktorer som ledde till att kommunen klättrade upp på femteplats i befolkningstabellen. Vid samtalet fokuserar Andersson mer på den nuvarande högteknoligiska profil Linköping har idag än på någon nostalgisk tillbakablick. Men grunderna och förutsättningarna för Mjärdevi och högteknologin står fast förankrad i politikens och näringslivets ställningstagande  under rekordåren.

Personlighetens roll i historien

Göthe Andersson är i dagarna högaktuell för att han har nyligen släppt sin bok; Från industrikris till högteknologi. Boken är inget hastverk utan har jobbats fram under en längre tid med hjälp av flera sakkunniga som sett till att alla fakta och årtal hamnat på rätt plats. Boken handlar om de politiska skeenden som ledde till att Linköping blev en framgångsrik och högteknologisk stad.

Det är väl därför som vissa avsnitt behandlas sorgfälligt. Kapitlen om politiken och Vallaleden skulle kunna byggas ut lite till för att belysa helheten. Men det kanske kommer så småningom i någon annan bok. Men trots detta är boken en mycket intressant inlaga för oss som gillar lokalhistoria. Göthes bok är en historisk och politisk exposé över de år han satt i den absoluta toppen av Linköpings kommun politisk församlingar. Andersson är en realistisk man som inte tror att man kan hitta alla svar i gamla tiders  politiska skeenden. Han anser att den allt över skuggande frågan idag är klimathotet och här behövs mer pragmatism och mer gemensamma samhällslösningar.

Fakta Göthe Andersson

Gör: Aktiv pensionär.

Född: I Gislaved.

Ålder: Född 1935.

Bor: I Linköping.

Intressen: Jazzmusik, politik, litteratur och natur.

Familj: Fru, barn och barnbarn.