Tidigare stöd till familjer

Omsorgsnämnden i Linköpings kommun ska tillsammans med tre andra nämnder utveckla metoderna för stöd till familjer där barn eller förälder har en neuropsykiatrisk diagnos. Dessa familjer är ofta i större behov av stöd, men på olika sätt.

Syftet med denna metodutveckling är att erbjuda tidigare hjälp och bättre stöd för familjer med sammansatta problem.

Det kan handla om ekonomiska problem, arbetslöshet, psykisk och fysisk störning eller svår skolsituation. Arbetet ska förebygga HvB-placeringar som är kostsamma och som kanske inte alltid ger önskat resultat.

Hela familjens behov

– Dessa familjer är i behov av ett annat stöd än det som finns i dag. Intervjuer visar att tidigare arbete inte ger önskat resultat och att samhället kan göra bättre, säger Linnéa Darell, omsorgsnämndens ordförande.

Utvecklingsarbetet utförs med hjälp av stödet från bland andra socialtjänsten, skola och landsting, vilket är en central del i projektet. Det är främst familjer med barn i grundskoleåldern där någon utav barn eller förälder har en neuropsykiatrisk diagnos som är målgruppen.

– Jag är väldigt glad över att vi nu kan arbeta utan ”stuprör” med ett projekt från grunden, med en gemensam finansiering och med resultat som kommer alla fyra nämner till del, säger Linnéa Darell, Folkpartiet.

Kostnad för projekt

Projektet beräknas hålla på i tre år med preliminär start den 1 augusti i år. Kostnaden för utvecklingen beräknas landa på 5,9 miljoner kronor per helår varav Omsorgsnämndens del ligger på omkring 3,6 miljoner kronor totalt.

Det är kommunens sociala investeringsfond som står för finansieringen och det innebär att omsorgsnämndens budgetram utökas tillfälligt mellan år 2014 och 2016. Därefter betalas pengarna tillbaka genom att ramen minskas igen mellan år 2017 och 2019.