• Folkpartiets Daniel Andersson är nöjd med Kammarrättens prövningstillstånd. Foto: Tommy Pettersson

Tillfällig vinst över IVO?

Linköpingsmodellen kan tillämpas igen

Efter att ha fått stryk i Förvaltningsrätten kunde Inspektionen för vård och omsorg, IVO stoppa Linköpings modell för en mer lättillgänglig hantering av vår för missbrukare.

Men Linköpings politiker var inte nöjda med domstolens och IVO´s budskap utan man överklagade till Kammarrätten och fick tillfälligt rätt i den instansen, ett så kallat prövningstillstånd, för att bedriva missbruksvården enligt en modern och lättillgänglig socialtjänst med god kvalitet och socialt stöd.

Kampen fortsätter

Linköpings kommun har även skickat en skrivelse till socialdepartementet för att efterfråga lagändringar som möjliggör för kommunerna att fortsätta arbetet med en lättillgänglig socialtjänst. Linköping är också intresserade att delta i försökslagstiftning.

Detta domslut innebär nu att Linköpings kommun tills vidare kan fortsätta att erbjuda personer med missbruksproblem lättillgängligt stöd enligt Linköpingsmodellen. Det är resultatet efter att kammarrätten gett kommunen prövningstillstånd för en tidigare dom om missbruksvård utan biståndsbeslut.

– Rättstillämpningen från Inspektionen för vård och omsorg är omodern och tillåter oss inte att använda resurserna så att de gör störst nytta. Kammarrättens beslut ger oss hopp om att vi även i framtiden kan ge stöd utifrån människors behov, säger omsorgsnämndens ordförande Daniel Andersson (L).

IVO agerar

Förvaltningsrättens dom från den 18 oktober 2016, som tillkom på initiativ från Inspektionen för vård och omsorg, innebar att St Larsmottagningen inte längre skulle få tillhandahålla bland annat anhörigstöd, 12-stegsgrupp och haschavvänjningsprogram utan biståndsbeslut från socialförvaltningen.

Linköpings kommun överklagade genast den domen och nu har kammarrätten gett prövningstillstånd. Beslutet innebär också att det ursprungliga beslutet om att stoppa den lättillgängliga missbruksvården inte gäller förrän kammarrätten avgjort frågan.

– Vårt stöd blir som effektivast om vi kan erbjuda människor stöd när de är som mest motiverade att förändra sina liv. Linköpingsmodellen är viktig för att stöd ska kunna sättas in innan motivationen falnat. – De låga trösklarna gör så att fler vågar söka sig till socialtjänsten. Personer som inte vill utsättas för en myndighetsutredning kan ändå ta emot stöd och det gör att livet kan bli bättre både för dem själva och deras närstående säger omsorgsnämndens ordförande Daniel Andersson (L).