• Enligt Elisabeth Nilsson ska tillsynsveckan öka kunskapen hos medborgarna. Foto: Emma Taube Sjöstedt

Tillsyn i fokus

I veckan jobbar Länsstyrelsen Östergötland extra mycket med tillsyn. –Det är viktigt att visa upp det arbete som Länsstyrelsen gör genom så kallad tillsyn och varför vi gör det, säger landshövding Elisabeth Nilsson.

En av länsstyrelsens viktigaste uppgifter är att se till att kommuner, företag, organisationer och enskilda personer följer lagar och regler.

Därför genomför Länsstyrelsen för andra året i rad en tillsynsvecka där fokus ligger på uppdrag kring tillsyn och kontroll. Elisabeth Nilsson förklarar att veckan ska öka kunskapen hos medborgarna.

–Länsstyrelsen vill även på detta sätt visa den stora omfattning och bredd som Länsstyrelsens tillsynsansvar består av, säger Elisabeth Nilsson i ett pressmeddelande.

Besök i verksamheter

Under veckan gör Länsstyrelsen flera insatser över hela länet. Tjänstemän från Länsstyrelsens olika enheter kommer att granska verksamheter inom flera områden, exempelvis tobak, kameraövervakning, djurkontroller, miljöfarliga verksamheter samt naturvård. Tillsynen sker dels genom besök i verksamheter, och dels genom granskning av olika dokument.